Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Transparencia 2018

Contractació del servei per a l'estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa sobre transparència, expedient 2018/01-O

Anunci de licitació 

Data límit de presentació d'ofertes: 11/12/2017 a les 14:00h.

Plec de clàusules administratives particulars 

Plec de  prescripcions tècniques

Acta de valoració sobre 2 i Annex

L'acte públic amb l'obertura del sobre 3 es durà a terme el 19 de desembre de 2017 a les 9.00 a la sala de reunions de la 1a planta de l'edifici del Síndic de Greuges de Catalunya, situat al pg. Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona

Acta de l'obertura i valoració sobre 3, aprovació puntuació final i proposta adjudicació