Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Nombre d'alumnes beneficiaris i finançament. Convocatòria d'ajuts per a llibres de text, material escolar i sortides (centres públics i concertats)

Catalunya

Taula X. Evolució dels ajuts del Departament d'Ensenyament (2014-2022)

Import (en M)

2014

(2014/2015)

2015

(2015/2016)

2016

(2016/2017)

2017 (2017/2018)

2018

(2018/2019)

2019 (2019/2020)

2020 (2020/2021)

2021 (2021/2022)

Ajuts per a llibres de text i material didàctic i informàtic (subvenció a centres amb complexitat)

2,5

4

4

4,1

5

     

Ajuts per a l’adquisició de llibres i material

0

0

0

0

0

     

Subvencions per a la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals

0

0

0

0

0

     

Ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

18,9

22,2

21,9

24,4

...

     

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

47,8

47,2

49,2

47,5

...

     

Ajuts individuals de menjador escolar

46,4

54,1

61,8

...

...

     

Ajuts per a les sortides i colònies escolars i per a les activitats extraescolars

0

0

0

0

0

     

Subvencions als centres privats concertats per a activitats complementàries de l’alumnat amb necesssitats educatives específiques

0

0

0

0

0

     

Subvencions destinades al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

6,6

6,6

6,6

6,6

...

     

Contracte programa

0

0

0

0

0

     

Beneficiaris

2014

(2014/2015)

2015

(2015/2016)

2016

(2016/2017)

2017 (2017/2018)

2018

(2018/2019)

2019 (2019/2020)

2020 (2020/2021)

2021 (2021/2022)

Ajuts per a llibres de text i material didàctic i informàtic (subvenció a centres d'alta complexitat) (centres)

920

967

967

999

1014

     

Ajuts per a l’adquisició de llibres i material

0

0

0

0

0

     

Subvencions per a la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals

0

0

0

0

0

     

Ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

18.015

20.980

21.191

23.704

...

     

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

34.732

37.124

40.048

39.709

...

     

Ajuts individuals de menjador escolar

85.204

94.479

104.101

...

...

     

Ajuts per a les sortides i colònies escolars i per a les activitats extraescolars

0

0

0

0

0

     

Subvencions als centres privats concertats per a activitats complementàries de l’alumnat amb necesssitats educatives específiques

0

0

0

0

0

     

Subvencions destinades al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

7.019

6.908

7.614

...

...

     

Contracte programa

0

0

0

0

0

     

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.