Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Evolució del nombre de plans educatius d'entorn i municipis amb plans

Catalunya

Taula. Evolució del nombre de plans educatius d'entorn i municipis amb plans a Catalunya (2014-2022)

Etapa

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Municipis

77

82

88

109

...

...

...

...

Plans

96

107

115

128

...

...

...

...

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.