Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Es publica l'Informe del Síndic de Greuges sobre inundacions i avingudes, lliurat al Parlament de Catalunya el dia 9 de novembre

22/11/2000

El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, ha lliurat al M. Hble. Sr. Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya, un Informe que analitza l'actuació de l'Administració pública catalana en matèria de prevenció i intervenció davant el risc d'inundacions i avingudes. Aquest Informe, presentat en el registre de documents del Parlament, s'ha entregat en un acte formal al M. Hble. President del Parlament, Sr. Joan Rigol. L'estudi es va iniciar a mitjan maig i s'ha conclòs el vint d'octubre d'aquest any, període en què s'han registrat a Catalunya onze morts i nombroses pèrdues econòmiques com a conseqüència d'inundacions i avingudes. L'Informe consta dels capítols següents: -Un repàs cronològic de les inundacions catastròfiques patides a Catalunya durant el segle XX i de les mesures adoptades a continuació. -El comentari de la resposta donada en altres països, com ara Itàlia i França. -L'anàlisi de la normativa d'aplicació a Catalunya, en la triple vessant de protecció civil, planificació hidràulica i planificació territorial i urbanística i els mandats que conté per a les administracions públiques. Després d'analitzar el grau de compliment de la normativa per part de de les administracions, el Síndic efectua un seguit de recomanacions, dirigides especialment a l'Administració de la Generalitat (departaments de Medi Ambient i d'Interior) i als ajuntaments de Catalunya. Delimitar el territori que pot patir inundacions i avingudes; completar els estudis d'anàlisi de risc que permetin aprovar i homologar l'INUNCAT -Pla especial per a inundacions a Catalunya-, són dues de les recomanacions al Departament de Medi Ambient que, en algun cas, depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua i, en altres, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La necessitat d'adaptar la legislació urbanística catalana per tal que la definició d'usos del sòl tingui en compte el risc de catàstrofes naturals; la revisió dels planejaments aprovats, amb la declaració de zones no urbanitzables o fora d'ordenació i, si cal, incloure-hi el trasllat d'instal.lacions legalitzades en evident situació de risc, són recomanacions a les autoritats en matèria de planificació territorial i urbanística. Es reclama a les autoritats municipals i al govern de Catalunya. intensificar l'acció informativa als ciutadans sobre el comportament hidràulic del terreny on estan assentats i les mesures de prevenció i d'actuació a adoptar en situació de risc, des del reconeixement que el 'risc zero' és impossible d'assegurar. L'execució dels projectes d'infraestructures de defensa hidràulica que habitualment es comprometen després d'un greu episodi d'inundació, com també el necessari manteniment de les instal.lacions de defensa i els sistemes automàtics d'informació hidrològica, són altres conclusions de l'Informe, que també demana una reflexió sobre el règim d'assegurances obligatòries dels danys materials ocasionats per inundacions i riuades. PER VEURE EL TEXT ÍNTEGRE DE L'INFORME CONSULTEU L'APARTAT INFORMES MONOGRÀFICS DE LA SECCIÓ PUBLICACIONS D'AQUESTA MATEIXA WEB

Tornar