Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic de Greuges recorda a l'Ajuntament de Reus el deure legal de completar la llicència ambiental en el projecte d'un aparcament subterrani

09/07/2003

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recordat a l'Ajuntament de Reus el deure legal de completar la llicència ambiental en el projecte d'un aparcament subterrani.

Una queixa presentada per diferents associacions veïnals disconformes amb l'emplaçament de les sortides de vehicles de l'aparcament municipal de la plaça de la Pastoreta van portar el Sindic a estudiar el projecte. Els veïns al·legaven les possibles molèsties per contaminació de l'aire i sorolls, provocades pel que consideraven emplaçament incorrecte de la rampa de sortides de vehicles de l'aparcament.
Tot i que al Síndic no li correspon determinar la conveniència de construir o no un aparcament soterrat, ni on s'han d'ubicar les rampes d'accés i sortida, ha observat que no s'han acomplert alguns dels requisits legals previstos per donar la llicència ambiental.
En la documentació del projecte no s'ha trobat cap document, informe o dades que puguin considerar-se els que marca la llei en allò que fa referència a la salut, l'emissió de fums, els gasos, els sorolls i les vibracions.
En la documentació del projecte que ha estat facilitada només es fa una petita referència al sistema d'expulsió de l'aire viciat, totalment insuficient, segons el que marca la legislació, que preveu incorporar en el projecte els informes referents a la salut integrant-los així a la llicència ambiental.
El Síndic considera que no s'han complert les condicions legals previstes per donar la llicència ambiental i recorda la necessitat de subsanar-la amb la incorporació d'aquells informes preceptius que fan referència a la possible incidència de l'aparcament en la salut, emissions de fums, sorolls i vibracions, dades que ara no figuren en l'expedient d'aprovació i posada en funcionament de l'aparcament i incorporar, si fan falta, les mesures correctores necessàries.

Tornar