Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic de Greuges demana la universalització de l'assistència sanitària

17/11/2004

El Síndic de Greuges de Catalunya, a través d'una actuació d'ofici, ha enviat una recomanació al Defensor del Poble perquè la trameti al Ministeri de Sanitat i Consum a fi estendre el dret a l'assistència sanitària gratuïta a tots els ciutadans, independentment del seus recursos econòmics i de l'afiliació o no a la Seguretat Social. En el mateix sentit també s'ha dirigit al Departament de Salut perquè es tingui en compte aquesta recomanació ateses les seves competències.

Actualment, les persones amb alta a la seguretat social estan protegides per l'assistència sanitària pública i gratuïta i, de les que no estan d'alta, només hi tenen dret les que no tinguin recursos econòmics, ja que si en tenen han de pagar el cost de les despeses que ocasionen o bé col·laboren amb el finançament, com passa a Catalunya. El Síndic considera que des que la sanitat es finança només a través dels Pressupostos Generals de l'Estat, no té sentit, i pot qüestionar el principi d'igualtat, negar el dret, o restringir-lo, a les persones no assegurades en algun dels règims del sistema de la seguretat social ja que aquests també participen en el finançament sanitari a través dels impostos. Es tractaria, doncs, de definir el concepte i abast del dret a l'assistència sanitària com un dret públic, subjectiu, personal i no contributiu, que garantís el principi d'igualtat i d'accés equitatiu, en el marc de la universalització ja prevista en la Llei general de sanitat de 1986.

Tornar