Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Conveni de col·laboració amb la Síndica de Greuges de Barcelona

19/07/2006

L'objectiu del conveni és oferir una millor atenció a les persones en la defensa dels seus drets i agilitzar la presentació de la queixa en les dues institucions. El conveni és similar al que el Síndic té signat amb la quasi totalitat de síndics i defensors locals de Catalunya. L'acte de signatura del conveni ha tingut lloc a l'Ajuntament de Barcelona i ha estat presidit per l'alcalde Joan Clos 

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó i la síndica de greuges de Barcelona, Pilar Malla, han signat un conveni de col•laboració entre les dues institucions. El conveni especifica que en les queixes referides a assumptes de l'ajuntament de Barcelona que siguin presentades al Síndic s'informarà als interessats de la possibilitat de presentar la queixa davant la Síndica de Barcelona. Per la seva part, la Síndica trametrà al Síndic de Catalunya les queixes rebudes d' altres administracions, distintes a la municipal, sempre que l'afectat hi estigui d'acord.
El conveni també preveu la col•laboració de les dues institucions en tot allò que fa referència a la formació, l'assessorament jurídic, la realització d'estudis i la participació de la síndica de greuges de Barcelona en el Consell Social del Síndic i en la capacitat d'iniciativa normativa que té el Síndic de Greuges de Catalunya.  

Tornar