Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic proposa un canvi normatiu per poder fer els reconeixements de les incapacitacions fora dels jutjats

05/06/2007

Proposa poder fer aquests reconeixements directament als centres assistencials on es trobi ingressada la persona objecte d'examen, sempre que es constatin dificultats greus de desplaçaments derivades de la seva malaltia o minusvalidesa.

Les queixes presentades al Síndic posen en relleu el criteri diferent mantingut per diversos jutges, la majoria dels quals opta pel trasllat a les dependències judicials.
Aquests trasllats poden resultar difícils, problemàtics i en alguns casos perillosos tant per a les persones afectades com per a altres.
Exigir la presència d'una persona davant d'un jutge o tribunal en els casos en què els informes mèdic n'acrediten la impossibilitat és innecessari i inconvenient. El Síndic recorda també la jurisprudència que cataloga el reconeixement com a requisit de fons, no com a tràmit processal, i que la Llei d'enjudiciament civil permet practicar diligències fora de la seu judicial quan sigui necessari o convenient, elements que han de ser apreciats pel jutge.
És per tot això que el Síndic proposa al Parlament una modificació de la Llei d'enjudiciament civil i de la Llei orgànica del poder judicial que permeti generalitzar la pràctica jurídica fora de la seu judicial en els procediments d'incapacitació en interès de la persona que ha de ser reconeguda.

Tornar