Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic insta el Departament de Medi Ambient a fer-se càrrec dels residus d’amiant

04/02/2008

El Síndic considera que l'Agència Catalana de Residus, dependent del Departament de Medi Ambient, és l'únic ens competent per a la gestió dels residus d'amiant. És per això que ha d'adoptar les mesures necessàries per a la prestació adequada d'aquest servei.

El Síndic ha elaborat un petit informe sobre la regulació dels residus després de rebre una queixa d'un ciutadà amb relació a les dificultats que tenia per abocar dos dipòsits d'uralita.
El Departament va informar el ciutadà que els residus d'amiant són considerats residus municipals generats per obres menors, per la qual cosa la competència de la recollida i el tractament és dels ajuntaments.
Segons l'informe elaborat pel Síndic, l'amiant s'inclou en la llista de residus perillosos i, per tant, no es pot considerar en cap cas residu urbà, tot i que pugui provenir d'una obra menor.
La gestió d'aquests residus és, doncs, competència de l'Agència Catalana de Residus. Actualment, a Catalunya solament hi ha un únic dipòsit controlat per a aquest tipus de residus.

Tornar