Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Consideracions sobre el projecte d'ampliació de l’aeròdrom Calaf-Sallavinera

30/05/2008

El Síndic de Greuges ha adreçat als departaments de Medi Ambient i el de Política Territorial i Obres Públiques i a l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera (Anoia) un seguit de consideracions en relació al projecte de remodelació i ampliació de l'aeròdrom Calaf-Sallavirena.

Ha recomanat a les administracions adoptar mesures concretes de prevenció de l'impacte acústic de l'aeròdrom i que es tingui una especial cura en aquesta qüestió adoptant les mesures de prevenció i protecció que siguin necessàries per tal d'evitar una vulneració dels drets dels veïns.
El defensor de les persones cita la legislació relativa al dret d'accés a la informació i a la participació en matèria de medi ambient i per demanar a les administracions implicades que s'adoptin les mesures adient per tal d'assegurar els drets dels ciutadans a tenir accés a la informació mediambiental i a participar en els processos de presa decisions de caràcter ambiental. En aquest sentit ha proposat la creació d'una comissió de seguiment formada per veïns, empreses usuaris de la instal·lació i administracions. El Síndic recorda també que el pla director de l'aeroport no s'ajusta al contingut del vigent Pla d'aeroports de Catalunya i tot i que el departament ho justifica per la propera aprovació d'un nou pla d'aeroports, el Síndic ho considera una distorsió ja que el pla director actual de l'aeroport no respecta les determinacions de l'instrument de planificació superior.

Tornar