Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Consideracions del Síndic amb relació a les persones afectades per l’exposició al pols de l’amiant

21/07/2008

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha fet arribar a diversos departaments del govern de la Generalitat tot un seguit de consideracions i recomanacions per endegar les mesures adequades per a promoure i garantir la salut de les persones i la recuperació i prevenció del medi ambient amb relació a la contaminació provocada per l'exposició de pols d'amiant.

El Síndic recorda que prohibir la producció i comercialització de l'amiant no significa acabar amb tota la problemàtica.

Entre les mesures proposades pel Síndic hi ha localitzar els punts on hi hagin abocaments, evitar nous focus i actuar sobre els punts contaminats per procedir-ne a la descontaminació. En aquest sentit caldria disposar d'un registre d'edificis i zones que tenen amiant i decidir en cada cas el tipus d'intervenció.

També recomana elaborar plans de salut i protocols de vigilància per a les persones afectades que s'apliquin amb caràcter immediat i establir un pla d'ajudes. Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial amb l'objectiu d'investigar si existeix nexe casual que fonamenti una responsabilitat administrativa i l'exercici d'una acció de rescabalament contra l'empresa productora, és una altra de les recomanacions, així com acordar la retirada dels productes que contenen amiant.

El Síndic investiga aquesta problemàtica arran d'una queixa presentada per una associació d'afectats per l'amiant de Cerdanyola del Vallès, població on durant 90 anys va haver-hi ubicada una empresa que fabricava materials d'amiant.

Tornar