Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic suggereix a Salut legislar per evitar situacions de desproveïment a les farmàcies

02/10/2008

El Defensor de les persones ha suggerit al departament de Salut fer servir les competències exclusives en aquesta matèria i desplegar la legislació en matèria d'ordenació farmacèutica, sobretot pel que fa a la distribució i subministrament de medicaments a les farmàcies.

Aquesta legislació hauria de preveure l'exigència d'unes existències mínimes en els magatzems de distribució i l'obligació d'aquests de complir amb determinats condicionants, a fi evitar situacions de desproveïment.

El Síndic ha recordat que altres comunitats autònomes com Castella-La Manxa, Canàries i La Comunitat Valenciana ja han efectuat aquest desplegament normatiu per assegurar el subministrament a les farmàcies.

El Síndic va obrir una actuació d'ofici després de tenir coneixement que hi havien problemes puntuals de subministrament de determinats medicaments a les farmàcies. Després de verificar que el Departament de Salut havia actuat normalment i de forma adequada ha cregut convenient suggerir l'acció legislativa a fi de reforçar les garanties de subministrament i d'accés efectiu dels ciutadans als medicaments.

Tornar