Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic denuncia que la manca de planificació de l’oferta educativa comporta problemes de saturació dels centres

27/04/2009

En la segona compareixença al Parlament per explicar l'Informe 2008, Ribó també critica els retards en la concessió de la renda bàsica d'emancipació.

Les queixes rebudes al Síndic sobre educació relaten problemes de saturació de l'oferta o de manca de provisió suficient de places. Aquesta situació de saturació ha provocat l'assignació de places a alumnes fora de les seves zones d'influència o a escoles allunyades dels domicilis familiars, ampliacions de ràtios, de grups i de centres un cop acabada la preinscripció.

Ribó ha denunciat aquesta situació al Parlament en la segona jornada del debat en comissió de l'Informe 2008 de la institució.

Els problemes de planificació s'afegeixen a la dilació en l'inici de les obres de construcció de nous centres (o de rehabilitació i manteniment dels antics) de totes les escoles i els instituts ubicats en condicions de provisionalitat i que han de fer servir aularis prefabricats. Aquestes dilacions en els processos constructius no contribueixen a garantir la qualitat del sistema educatiu públic, ja que massa sovint s'utilitzen com a classe espais no pensats per a aquests usos. Hi ha problemes d'espai, i sovint aquests espais són de mínims, amb patis sense equipaments esportius o nombre de banys insuficient en relació amb el nombre d'alumnes.

Aquestes condicions precàries tenen un segon impacte negatiu en el comportament de la demanda en els processos d'admissió i accentuen els problemes de segregació escolar, com va quedar reflectit en l'informe extraordinari sobre aquesta qüestió presentat al Parlament el mes de maig de 2008. A més, el Síndic constata que no es compleixen els compromisos adquirits sobre construccions de centres.

Tornar