Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El procediment per determinar l’edat dels menors estrangers no acompanyats pot vulnerar els drets dels infants

19/07/2011

El Síndic considera que s’hauria de tenir en compte l’edat que consta en la documentació dels menors sempre que aquesta no estigui invalidada, que les administracions han d’exercir sempre la seva funció protectora quan hi hagi indicis de minoria d’edat i que haurien de promoure davant la Fiscalia la pràctica de noves proves per determinar l’edat quan aquesta decreti una majoria d’edat malgrat que hi hagi dubtes raonables.

La problemàtica de la determinació de l’edat als menors estrangers no acompanyats i la manca de garantia dels procediments és present en diverses comunitats autònomes, on les pràctiques són molt dispars, i s’ha tractat en instruccions de la Fiscalia General de l’Estat. Així mateix, ha comportat que, en el marc de les jornades sobre la determinació forense de l’edat dels menors estrangers no acompanyats organitzades pel Defensor del Poble, els instituts de medicina legal d’Espanya hagin elaborat un document de recomanacions sobre mètodes d’estimació forense de l’edat dels menors estrangers no acompanyats.

El Síndic considera que el deure dels organismes competents de comprovar la veracitat dels documents dels menors estrangers no acompanyats i l’existència de possibles irregularitats en alguns d’aquests documents no poden donar lloc a procediments que no garanteixin l’interès superior del menor. Cal evitar que cap menor d’edat sigui considerat major d’edat malgrat no ser-ho realment.

Tornar