Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic i Vodafone signen un conveni per millorar la gestió de les reclamacions sobre comunicacions electròniques

15/03/2012

El director general de Vodafone a Catalunya, Albert Buxadé, i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets dels ciutadans i les bones pràctiques corporatives, i promoure millores en la gestió de les reclamacions sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

El conveni estableix que el Síndic trametrà las reclamacions sobre Vodafone a la companyia i que aquesta es compromet a donar resposta al Síndic en un termini de quinze dies.

Si un usuari de Vodafone té qualsevol incidència en el funcionament dels productes i els serveis prestats per la companyia, el Síndic li indicarà que es pot adreçar a les oficines municipals o comarcals d’informació al consumidor. Malgrat això, si la persona interessada vol que sigui el Síndic qui li tramiti la queixa, ho ha de comunicar a la companyia. Un grup de treball format per representants de les dues parts valorarà la tramitació de les queixes que no entrin dins dels supòsits d’aquest conveni. Aquest grup de treball revisarà cada any l’estat de l’adhesió de Vodafone amb la Junta Arbitral de Consum i les seves relacions amb les oficines de consumidors i l’Agència Catalana de Consum.

L’acord també inclou l’elaboració d’estudis i informes, i l’assessorament i posada en funcionament de programes de formació en matèria de comunicacions electròniques.

Amb aquest conveni, les dues parts formalitzen els procediments de col·laboració informal que han mantingut últimament amb relació a les peticions d’informació i les reclamacions presentades al Síndic pels ciutadans sobre Vodafone. 

El Síndic de Greuges ja ha signat convenis semblants amb altres empreses, públiques i privades, prestadores de serveis públics.

Tornar