Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic insta la Generalitat a prioritzar i fer efectiu ja el pagament als centres d’acolliment d’infants

02/08/2012

El Síndic recorda a la Generalitat que la declaració administrativa de desemparament d’un menor té l’efecte immediat d’atribuir a l’Administració la tutela del menor, de manera que automàticament esdevé la responsable única de la seva guarda i dels deures de protecció que hi són inherents.

La protecció consisteix a ingressar el menor en un centre públic o concertat adequat per tal que rebi l’atenció i l’educació necessàries. La direcció del centre exerceix, per delegació, les facultats i les obligacions inherents a la guarda, és a dir,  té l’obligació de cobrir les necessitats de criança i cura dels infants i els adolescents que hi resideixen.

En aquest sentit, el Síndic considera que el retard en el pagament dels concerts als centres que atenen els infants podria no respectar la normativa vigent en matèria de protecció de la infància. D’acord amb la mateixa Llei d’infància, els poders públics han de donar prioritat a la protecció dels infants en els pressupostos i han d’adoptar, amb caràcter urgent, les mesures necessàries per evitar vulnerar-ne els drets, tot respectant l’interès superior de l’infant.

Per això, ha suggerit, tot i coneixent la precària situació de tresoreria de la hisenda catalana i les obligacions que es deriven de la Llei d’estabilitat pressupostària, que es prioritzi immediatament el pagament als esmentats centres d’acolliment residencial d’atenció a la infància.

El síndic i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants, M. Jesús Larios, van traslladar ahir al Govern de Catalunya aquesta resolució després d’estudiar amb urgència la situació creada i arran de la petició d’intervenció rebuda dilluns passat per part de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA).

Tornar