Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic proposa que es doti la SAREB d’un parc d’habitatges socials i es creï la comissió d’avaluació del sobreendeutament

28/11/2012

Els legisladors europeus i espanyols estan establint un marc de sanejament de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres intervingudes per la societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària (SAREB). El Síndic proposa que s’impulsin urgentment mesures normatives orientades tant a destinar aquests immobles a finalitats socials com a evitar nous desnonaments.

  • Que en els casos de persones en una situació de precarietat social i que es troben en situació objectiva de sobreendeutament el creditor apliqui les mateixes rebaixes en el deute que s’han previst per a la transferència d’habitatges d’institucions financeres a la SAREB.
  • Que es destini a lloguer social el 30% dels immobles de la SAREB.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que la constitució de la SAREB ens situa davant d’una oportunitat històrica per destinar a lloguer social part dels immobles obtinguts a baix cost per aquesta societat.

Les entitats bancàries intervingudes hauran de traspassar a la SAREB el 90% dels seus actius, integrats essencialment per sòls i immobles hipotecats i recuperats per les entitats financeres de promotors que no han completat el retorn dels préstecs, immobles hipotecats recuperats de particulars, i préstecs hipotecaris a promotors immobiliaris per a promocions d’habitatge o per a compra de sòl.

El Síndic, que veu imprescindible que s’obri un debat immediat sobre totes aquestes qüestions, ha enviat al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol, a través del president de la cambra, Jesús Posada, un informe amb consideracions i recomanacions.

El Síndic també ha recomanat mesures fiscals per incentivar acords entre deutors i creditors, la regulació d’un sistema de redreçament de deutes en casos de sobreendeutament i la introducció de canvis normatius i compensacions per eximir de la plusvàlua municipal en els casos de pèrdua de l’habitatge habitual.

Tornar