Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Els ajustos pressupostaris deixen milers de persones al límit de la vulnerabilitat

11/02/2013

El síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha lliurat a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'Informe Anual 2012, considera que la manca de coordinació entre administracions agreuja els efectes de les reduccions. 

  • El cor del sistema de drets socials es veurà irremeiablement afectat si el Govern central imposa el dèficit públic al 0.7 a la Generalitat.
  • La manca de respostes clares i ràpides a problemes com els de la pèrdua de l’habitatge expliquen el creixent desencís i indignació ciutadana cap a les institucions.
  • La inexistència d’una llei que garanteixi i reguli l’exercici del dret d’accés a la informació i la transparència no és justificable. S’ha perdut una oportunitat per avançar en la qualitat i el control democràtic del poder públic.
  • L’increment de queixes rebudes al Síndic des de l’inici de la crisi ha estat d’un 38,7%.

1) Afectació drets socials

En els informes dels tres anys anteriors, amb majories parlamentàries i governamentals dife­rents, el Síndic de Greuges ja va cridar l’atenció sobre l’evolució pressupostària i sobre els riscos de superar determinades línies vermelles. Enguany cal afirmar que els danys socials i l’afectació de molts drets –especialment els de les persones més vulnera­bles– generats per l’evolució pressupostària han estat greus i, en alguns casos, de conseqüències difícilment reversibles a curt o mitjà termini.

El Síndic vol advertir explícitament del significat altament negatiu que implicarien noves i fortes reducci­ons pressupostàries en les polítiques socials com a conseqüència de les dràstiques limitacions dels coeficients de dèficit públic. Estem al límit d’afectar seriosament el cor del sistema de drets socials, que quedarien molt malmesos amb noves restriccions i, el que és més greu, s’agreu­jaria la vulnerabilitat de diversos col·lectius soci­als, tal com s’ha estat apuntant en els informes del Síndic de Greuges els darrers anys.


Tornar