Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic reclama que s’augmenti la velocitat de la banda ampla bàsica a un mínim de dos megabits

14/06/2013

Rafael Ribó ha suggerit aquesta mesura per complir els objectius de l’Agenda Digital per a Europa 2020 (banda ampla ràpida i ultraràpida) i la universalització de la banda ampla bàsica l’any 2013.

Constata que hi ha situacions de desigualtat i exclusió digitals a causa de les diferències d’accés i de velocitats de transmissió de dades per Internet de banda ampla que afecten el dret a la igualtat digital.

Recomana que s’elabori una nova llei de telecomu­nicacions que atorgui segu­retat jurídica als operadors, als consumidors i als tercers afectats pel desplegament d’infraes­tructures de xarxes de nova generació.

El síndic, Rafael Ribó, ha presentat avui a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l’informe extraordinari Internet amb banda ampla com a servei universal: dret a la igualtat digital. Concebut com una continuació de l’informe del 2006 L’accés a Internet mitjançant la connexió de banda ampla: un dret que cal universalitzar, el document repassa la normativa autonòmica, estatal i europea en l’àmbit de les comunicacions electròniques i inclou algunes recomanacions per preservar els drets de totes les parts implicades.

Així, el Síndic demana al Govern de l’Estat que revisi l’element del servei universal “connexió a Internet per banda ampla” a l’efecte de valorar la necessi­tat d’augmentar la velocitat de la banda ampla bàsica d’un megabit a dos megabits (o més) per complir els objectius de l’Agenda Digital per a Europa 2020 (banda ampla ràpida i ultraràpida) i la universalització de la banda ampla bàsica l’any 2013.

De la mateixa manera, proposa que es valorin siste­mes alternatius de consecució i finançament de l’accés universal a les comunicacions elec­tròniques per tecnologies de banda ampla més enllà de la categoria del servei univer­sal, com es planteja la Comissió Europea.

Conscient que es produeixen situacions de desigualtat i exclusió digitals a causa de les diferències d’accés i de velocitats de transmissió de dades per Internet de banda ampla que afecten el dret a la igualtat digital, el Síndic recomana al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que valorin i quantifiquin el cost de les inversions necessàries per a l’establiment de les xarxes d’accés de nova generació a Cata­lunya.

I, al mateix temps, els insta a prioritzar el desenvolupa­ment a les zones en les quals són més necessà­ries per pal·liar diferències territorials i socials en l’accés a Internet per banda ampla.

En l’informe també se suggereix al Govern de l’Estat i al de la Generalitat que identifiquin i modifiquin, en la mesura que sigui necessari, les normes legals i reglamentàries que han de facilitar l’establi­ment i el desenvolupament de les xarxes d’ac­cés de nova generació. En aquesta línia, es demana al Govern central que elabori una nova llei de telecomu­nicacions o comunicacions electròniques que inclogui les darreres modificacions i qualsevol altra que sigui indispensable per atorgar segu­retat jurídica als operadors, als consumidors i als tercers afectats pel desplegament d’infraes­tructures de xarxes de nova generació.

Finalment, davant de la crisi econòmica actual i la incidència que està tenint entre les petites i mitjanes empreses de Catalunya, Rafael Ribó demana que es prengui en consideració l’actuació del Síndic, en col·laboració amb les associacions empresarials competents a Cata­lunya, en defensa dels drets dels petits i joves empresaris davant dels diversos operadors del sector de les comunicacions electròniques.

Informe sobre Internet amb banda ampla com a servei universal: dret a la igualtat digital

Tornar