Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic demana que l’Ajuntament de Barcelona faci ús de la normativa existent per eradicar els conflictes en zones d’oci nocturn

14/11/2013

Recorda a les administracions que han d’oferir serveis de mediació entre els clients, els titulars dels locals d’oci nocturn i el veïnat. També suggereix més presència policial a les zones conflictives i controls d’alcoholèmia i d’estupefaents als indrets on se n’ha constatat el consum.

El Síndic de Greuges ha instat els districtes de Barcelona afectats per la problemàtica de sorolls derivats de les activitats d’oci nocturn i de l’actitud incívica d’alguns usuaris a prendre més mesures per posar fi a aquesta situació.

Rafael Ribó ha recordat a les administracions que la normativa determina que han d’oferir serveis de mediació entre els consumidors d’oci, els titulars dels locals i els veïns. En aquest sentit, ha insistit que tant els responsables dels espectacles i titulars dels establiments com les administracions tenen l’obligació de garantir la convivència veïnal.

Entre altres propostes, el Síndic ha recomanat que, d’acord amb els procediments establerts actualment, es faci ús de la capacitat sancionadora als clients que incompleixin l’ordenança cívica i als establiments que vulnerin la normativa d’espectacles públics.

Arran de les queixes rebudes, el Síndic ha investigat amb detall els casos de la zona d’oci al voltant del carrer Beethoven, al districte de Sarrià Sant Gervasi, i de la sala KGB, al districte de Gràcia.

Segons les evidències de què es disposa, les conductes dels clients en aquests punts d’oci nocturn esmentat es tradueixen en un seguit d’actes incívics derivats de l’excés d’alcohol i la falta d’observança de les mínimes normes de civisme en moltes de les actituds i les conductes d’aquests clients. La brutícia, l’ocupació de la calçada i el soroll són temes constants en les queixes rebudes.

Un dels exemples que expliciten els veïns és la presència a les portes d’aquests establiments dels clients que volen fumar. Això genera una presència constant al carrer durant les hores d’obertura d’aquests establiments de grups de persones amb les molèsties de sorolls corresponents. 

Entre altres mesures proposades pel Síndic hi ha:

1. Reforçar la presència d’efectius policials a les zones conflictives per dissuadir i eradicar conductes incíviques que perjudiquen tant el descans dels veïns com les relacions harmòniques entre aquests i els clients d’aquestes espais d’oci. Planificar convenientment la vigilància en funció de la programació de possibles activitats més susceptibles de molèsties.

2. Efectuar controls d’alcoholèmia i d’estupefaents a les zones on se n’ha constatat el consum i adoptar les accions corresponents.

3. Contactar periòdicament amb les parts implicades per fer el seguiment de les qüestions que s’escaiguin, com ara comprovacions dels nivells de sorolls registrats i habilitació del personal d’accés als establiments. En aquest sentit, recomana especialment de mantenir reunions d’anàlisi i de seguiment amb el veïnat.

Tornar