Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

L’ACPT denuncia dilacions injustificades en la custòdia policial dels detinguts

09/01/2014

L’estada a comissaria és injustificadament llarga i l’assistència lletrada no es fa efectiva de manera immediata.

Cal que es revisin i s’harmonitzin els protocols d’actuació de les policies locals per evitar la disparitat actual de criteris en la custòdia dels detinguts.

Cal una major coordinació entre les policies locals i els Mossos d’Esquadra i que es tanquin les zones de custòdia de la policia municipal que estiguin en estat deficient.

És necessari que els òrgans judicials i policials estableixin una doble conducció diària per evitar pernoctacions innecessàries dels detinguts a comissaries

Cal més transparència del CIE de la Zona Franca, amb normes objectives de governança i ple respecte pels drets.

El Síndic de Greuges i l’Equip de Treball de l’ACPT han presentat l’Informe anual de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent a l’any 2013. Les recomanacions principals de l’Informe són:

- Cal comunicar de manera immediata les detencions al col·legi d’advocats o bé al lletrat que la persona detinguda designi. En aquest sentit, l’equip de l’ACPT ha pogut constatar que el temps que transcorre des de la detenció fins que es garanteix l’assistència lletrada al detingut és injustificadament llarg, i que hi ha una manca d’observança sistemàtica dels articles 520.4 i 795 de la Llei d’enjudiciament criminal.

- Els òrgans judicials i policials haurien d’establir un sistema de doble conducció diària que permetés que els detinguts que ingressen durant el matí passessin a disposició judicial a la tarda si les diligències d’investigació policial han finalitzat.

- Cal que es revisin i s’harmonitzin els protocols d’actuació i de coordinació entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals dels diversos ajuntaments. A més, totes les àrees de custòdia de la policia local que presentin deficiències estructurals (impossibilitat de separar detinguts, manca d’eines de treball, inadequació d’instal·lacions) haurien de deixar d’actuar com a dipòsit de detinguts, funcions que han d’exercir les dependències de custòdia dels Mossos d’Esquadra de la localitat o de la zona en qüestió.

El document fa balanç de les 53 visites d’inspecció, la majoria (43) a comissaries policials. El nombre de visites, que es fan sense avís previ, ha crescut significativament respecte dels anys anteriors (36 el 2013 i 17 el 2012). Aquesta és la relació de visites fetes el 2013:

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra: 23 comissaries.
Policia local o guàrdia urbana: 16 comissaries (20 visites).
Centres penitenciaris: 4 centres.
Centres educatius de justícia juvenil: 2 centres
Centres de protecció de menors: 2 centres
Comunitats terapèutiques: 1 centre
Centre sociosanitari: 1 centre

Irregularitats i manca de transparència al CIE de la Zona Franca

L’Informe de l’ACTP recorda que encara està pendent l’aprovació del reglament dels CIE per part del Ministeri de l’Interior, amb la incertesa de procediments i de garanties que això comporta per als interns d’aquests centres, i n’exigeix l’aprovació.

L’Informe també destaca l’opacitat que s’observa al CIE de la Zona Franca de Barcelona, atesa la denegació d’entrada per part del Ministeri de l’Interior i la manca de contrastació de les informacions que es reben sobre possibles irregularitats.

Cal recordar que resta pendent que el Govern espanyol comuniqui al Subcomitè de les Nacions Unides de Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants que el Síndic de Greuges actua com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura. Cal cridar l’atenció sobre el greu incompliment que representa aquesta manca de comunicació de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

També està pendent de concreció el conveni de col·laboració entre el Defensor del Poble (en funcions de Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura en l’àmbit espanyol) i el Síndic de Greuges (en funcions de Mecanisme de Prevenció de la Tortura en l’àmbit català).

Centres penitenciaris i centres d’internament de menors

Pel que fa als centres penitenciaris, l’ACPT ha recordat i ha recomanat el següent:

-Tots els funcionaris de vigilància penitenciària han d’anar identificats.

-Cal adoptar les mesures necessàries per assegurar el compliment del principi d’un intern per cel·la.

-S’ha d’instal·lar un sistema de videovigilància a totes les cel·les de contenció o aïllament provisional.

Quant als centres d’internament de menors:

-Cal garantir que no se superen les ràtios entre interns i educadors i, en la mesura que sigui possible, que es millorin.

-El règim sancionador ha de ser conegut pels menors i no es poden aplicar sancions de manera arbitrària o desproporcionada. Les sancions no han d’estar relacionades amb el dret a l’alimentació, amb els programes educatius o amb les visites familiars. En cap cas no s’ha d’utilitzar la contenció o l’aïllament com una sanció. En aquest sentit, és imperatiu instal·lar càmeres de videovigilància a tots els espais contenció que encara no en tenen.

-Als centres on hi ha població d’origen immigrat cal tornar a disposar dels serveis de la figura del mediador cultural.

-L’Administració hauria de ser més diligent a trobar un nou centre o una sortida als joves i menors d’edat que finalitzen la seva teràpia d’intervenció, a fi d’evitar efectes negatius i recaigudes.

Tornar