Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic denuncia que les persones amb discapacitat perden l’exempció de l’aportació farmacèutica pel fet de treballar

20/02/2014

Tot i tenir un grau de discapacitat mínim del 65%, si un treballador està donat d’alta a la Seguretat Social no pot gaudir de la gratuïtat farmacèutica perquè no cobra una prestació

Aquest desavantatge vulnera els principis bàsics de la inclusió social i de la igualtat i pot desincentivar la inserció laboral d’aquest col·lectiu

El Síndic ha traslladat el cas d’una persona afectada al Defensor del Poble perquè actuï davant els organismes pertinents

A partir d’una queixa rebuda pel cas d’una persona amb un grau de discapacitat del 79% que, pel fet de treballar i estar donada d’alta a la Seguretat Social, no pot gaudir de l’exempció a l’aportació farmacèutica, el Síndic de Greuges ha reclamat que es repari aquest greuge que afecta tot el col·lectiu de persones amb discapacitat.

Així, a banda de vulnerar els principis bàsics de la inclusió social i la igualtat, el síndic, Rafael Ribó, considera que es tracta d’una situació discriminatòria i injusta. També alerta que pot arribar a ser un fet dissuasori i, sens dubte, desincentivador de la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

Així, en aquest cas en concret, per exemple, la persona interessada té una discapacitat del 79% i no només no està exempta del copagament, sinó que ha de fer una aportació del 40%, d’acord amb els seus ingressos. 

Cal tenir en compte que les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden percebre una prestació que comporta l’exempció de l’aportació farmacèutica. I és precisament el fet de no ser beneficiari d’aquesta prestació el que exclou de la gratuïtat farmacèutica el col·lectiu de persones que, tot i tenir el nivell de discapacitat esmentat, no cobren la prestació perquè treballen.

Després de comunicar-se amb el Departament de Salut de la Generalitat, el Síndic ha constatat que és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i del Govern de l’Estat establir la cobertura sanitària i d’aportació farmacèutica. En conseqüència, ha traslladat la queixa al Defensor del Poble d’Espanya perquè suggereixi als ministeris de Sanitat, de Serveis Socials i Igualtat i d’Ocupació i Seguretat Social que reparin aquesta situació, que pot comportar una vulneració dels drets inclosos en la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

Tornar