Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic proposa un IVA reduït per als serveis funeraris

27/05/2014

Amb el Reial decret de juliol de 2012 en les activitats relacionades amb el sector funerari es va incrementar l’impost del 8% fins al 21%.

D’acord amb una directiva europea, cal un canvi normatiu per aplicar un tipus d’IVA reduït, atès que es tracta d’un servei essencial.

Rafael Ribó ha traslladat la recomanació a la presidenta del Parlament i a la defensora del poble perquè, si escau, emprenguin les accions oportunes.

El Síndic de Greuges considera que el tipus del 21% en l’impost sobre el valor afegit (IVA) que s’aplica a les activitats relacionades amb els serveis funeraris no es correspon amb la naturalesa pròpia del servei, que, com reconeix la Llei sobre serveis funeraris, és de caràcter essencial. Per aquest motiu, ha proposat que s’emprengui una modificació legislativa que rebaixi l’IVA d’aquest sector al tipus reduït del 8%.

El Síndic va obrir una actuació d’ofici atès l’impacte que pot tenir per a l’economia familiar l’increment del tipus de l’IVA en aquest sector, que va passar del 8% al 21%. L’increment va tenir lloc arran d’un reial decret de l’any 2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquest reial decret va introduir, entre d’altres, modificacions en els tipus impositius aplicables a determinats productes i serveis en l’impost sobre l’IVA, entre els quals hi ha els funeraris.

En la mesura que l’IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consumidor final, aquest increment en el tipus del 8% al 21% té, sens dubte,  un efecte econòmic sobre els destinataris d’aquest servei, que es veuen obligats a fer-ne ús.

La mesura ignora, a més, una directiva de la Unió Europea relativa a l’IVA segons la qual els estats membres poden aplicar el tipus reduït sobre els serveis prestats per funeraris i serveis de cremació, juntament amb el subministrament de béns relacionats amb aquesta activitat.

Atès que es tracta d’una normativa estatal, el Síndic ha traslladat tota la informació i les propostes al Defensor del Poble perquè pugui emprendre les accions oportunes. També n’ha informat la presidenta del Parlament perquè, si ho considera oportú, iniciï una actuació parlamentària.

Tornar