Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic apel·la a la bona administració i a l’ètica davant l’acord del govern espanyol d’indemnitzar la companyia del magatzem de gas Castor

04/10/2014

El síndic reunirà tots els sectors implicats a Catalunya per tal d’estudiar la mesura del Govern Espanyol.

També es promourà una actuació conjunta de tots els defensors autonòmics, donat que l’acord afecta a tots els consumidors de gas de l’Estat.

Arran de l’acceptació per part del Govern espanyol en un Real Decret Llei la renúncia a la concessió del magatzem de gas Castor, en el qual es fixa una indemnització per a la companyia, que es carregarà al rebut de gas durant 30 anys, el Síndic recorda que romanen pendents l’anàlisi dels riscos i les conseqüències dels sismes que hi va haver a la zona, així com també les possibles indemnitzacions i rescabalaments, en el cas que s’escaiguin.

Rafael Ribó, el síndic, ha proposat reunir a tots els sectors implicats a Catalunya per tal d’estudiar la mesura presa des del Govern Espanyol, i analitzar totes les possibles actuacions que es puguin dur a terme en relació a aquest Reial Decret Llei. El síndic considera que la mesura perjudica a tots els consumidors de gas de l’Estat, que durant 30 anys veuran incrementada la seva factura per aquest acord.

El Síndic recorda que va iniciar dues actuacions d’ofici, relacionades amb aquesta qüestió, les quals segueixen en tràmit per part de la institució. Per una banda, la que es va iniciar a l’octubre del 2013, per aclarir les causes dels moviments sísmics ocorreguts a la zona del Delta de l’Ebre, tot alertant sobre les conseqüències i els riscs d’aquestes activitats tant per a les persones com per al medi ambient. En el marc d’aquesta actuació, el síndic va traslladar les seves consideracions a a la Defensora del Poble (que és qui té competència davant del Ministeri d’Indústria), a la Generalitat de Catalunya, i al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

El juny del 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya va iniciar d’ofici una segona investigació per determinar si les administracions han actuat de manera irregular en l’autorització de les prospeccions petrolíferes existents actualment a Tarragona.

A més, un dels objectius de la investigació és aclarir si aquestes explotacions vulneren el dret a disposar d’un medi ambient adequat, reconegut per la Constitució espanyola, i també si aquestes activitats compleixen la normativa europea de referència, concretament la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i la Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

Recentment, el setembre del 2014, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia va entregar al Síndic més de 500 queixes, en les quals expressaven el seu rebuig al projecte, i ressaltaven la importància d’exigir responsabilitats a les administracions que van aprovar el projecte, malgrat les advertències i informes tècnics de risc. En el marc d’aquesta actuació, el Síndic s’ha tornat a adreçar a la Defensora del Poble Europeu, Emily O’Reilly, al Congrés dels Diputats, al Defensor del Pueblo i al govern de Catalunya.

Tornar