Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic promou modificacions legals i polítiques per fer front a les incongruències del Decret llei del Castor

13/10/2014

Rafael Ribó s'adreçarà als grups parlamentaris del Congrés perquè presentin esmenes. També demanarà que es porti el cas davant del TC i la UE.

Ha reunit les entitats de consumidors, associacions de veïns, sindicats i col·legis professionals per treballar en les mesures que cal adoptar.

Reclama que es revoqui qualsevol obligació econòmica dels consumidors.

Exigeix que es presentin tots els estudis i informes pendents sobre la gestió i l'impacte del projecte abans de procedir a les indemnitzacions de les concessionàries.

Com ja va avançar un dia després de l'anunci de la retirada del projecte Castor, el síndic està decidit a utilitzar totes les eines al seu abast per evitar que els consumidors hagin d'assumir el cost de les indemnitzacions acordades per a les companyies concessionàries del magatzem de gas.

Després d'analitzar el Reial decret llei 13/2014 aprovat pel Govern, el Síndic ha reunit diverses entitats de consumidors, associacions de veïns, sindicats i col·legis professionals per exposar-los les incongruències legals i polítiques, i treballar en la proposta de mesures que remetran a tots els grups polítics del Congrés de Diputats de Madrid.

El Síndic també demanarà a les instàncies oportunes que avaluïn la possibilitat d'emprendre accions legals davant del Tribunal Constitucional (TC) i la Unió Europea.

El Síndic qüestiona qualsevol implicació dels usuaris en aquest projecte i demana que es revoquin els acords que estipulen l'obligació dels consumidors d'assumir les indemnitzacions. També critica el fet que ni les companyies implicades ni les administracions pertinents encara no hagin completat els informes requerits. Així mateix, recomana que es paralitzi l'abonament de les indemnitzacions a les concessionàries fins que es presentin els documents esmentats i s'hagin depurat les responsabilitats amb relació a la gestió del projecte.

Totes aquestes esmenes es faran arribar als membres del Congrés de Diputats per persuadir-los que votin en contra de convalidar el decret llei. Si, com és el més probable, el decret és ratificat, el Síndic lluitarà perquè la Cambra mantingui el debat obert en el marc d'un futur projecte de llei.

L'altre front obert amb relació al projecte Castor és la defensa dels afectats de les Terres l'Ebre, amb qui el síndic es reunirà demà per buscar mesures comunes de pressió.

El Síndic recorda que va iniciar dues actuacions d’ofici relacionades amb aquesta qüestió, les quals continuen en tramitació. D'una banda, hi ha l'actuació que va obrir el mes d'octubre del 2013 per aclarir les causes dels moviments sísmics ocorreguts a la zona del delta de l’Ebre, i les conseqüències i els riscs d’aquestes activitats tant per a les persones com per al medi ambient. En el marc d’aquesta actuació, el Síndic va traslladar les seves consideracions a la defensora del poble (que és qui té la competència davant del Ministeri d’Indústria), a la Generalitat de Catalunya i al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, hi ha l'actuació oberta el mes de juny del 2014, que té com a objectiu determinar si les administracions han actuat de manera irregular en l’autorització de les prospeccions petrolíferes existents actualment a Tarragona.

També s'investiga si aquestes explotacions vulneren el dret a disposar d’un medi ambient adequat, reconegut per la Constitució espanyola, i si compleixen la normativa europea de referència, concretament la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i la Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

Recentment, el mes de setembre del 2014, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia va lliurar al Síndic més de 500 queixes, en les quals expressaven el seu rebuig al projecte i ressaltaven la importància d’exigir responsabilitats a les administracions que van aprovar el projecte, malgrat les advertències i els informes tècnics de risc. En el marc d’aquesta actuació, el Síndic s’ha tornat a adreçar a la defensora del poble europeu, Emily O’Reilly, al Congrés dels Diputats, al Defensor del Poble i al Govern de Catalunya.

Tornar