Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Davant la suspensió del TC de Decret de pobresa energètica, el Síndic insta el Govern a signar convenis amb les empreses subministradores

17/11/2014

Valora positivament l'anunci del Govern de congelar els preus del transport públic, però insisteix que cal fer efectiu el sistema tarifari integrat

Critica la suspensió del Decret llei, però demana mesures alternatives més profundes, més enllà dels ajornaments temporals

Assenyala que la garantia dels drets de les persones no es pot veure condicionada pel fet que presti el servei una empresa privada 

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut avui davant del Parlament per explicar l'informe i les actuacions que ha dut a terme amb relació al fenomen de la pobresa energètica i traslladar als grups parlamentaris un conjunt de recomanacions per combatre'l. També ha exposat les consideracions i recomanacions incloses en l'informe sobre els preus del transport públic. 

Davant la impugnació del Decret català contra la pobresa energètica al Tribunal Constitucional (i consegüent suspensió) per part del Govern d'Espanya, el Síndic considera que cal buscar vies alternatives i més profundes, algunes a l'abast del Govern de la Generalitat, com ara els convenis amb les empreses subministradores, que s'hauria de potenciar al màxim. El conveni, subscrit voluntàriament amb les empreses, permet anar molt més enllà del que preveu l'actual marc legal en la lluita contra la pobresa energètica.

El Síndic també recorda que encara no s'ha fet una definició de consumidor vulnerable, cosa que és bàsica i fonamental per poder articular les mesures necessàries per pal·liar els efectes de la pobresa en el consum energètic. Més enllà de la treva hivernal estipulada en l'esmentat decret, el Síndic avança que presentarà un informe sobre dret als subministraments bàsics, en què constata que els sistemes tarifaris haurien de fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica, penalitzar el malbaratament de recursos escassos i traslladar sobre els consums excessius o sumptuaris el cost dels subministraments bàsics dels consumidors vulnerables.

El Síndic també ha evidenciat que els subministraments són serveis bàsics i que cal vetllar pel dret de les persones a accedir-hi. Més enllà del debat de si els serveis d'interès general els han de prestar entitats públiques o privades, hi ha un element comú i essencial en ambdós casos, que és la garantia dels drets de les persones i, per tant, que aquestes no vegin disminuïts els seus drets en funció de qui presta el servei.

Congelació de preus dels transports públics per al 2015

El Síndic ha valorat positivament l'anunci del Govern de congelar els preus del transport públic, mesura que ha proposat reiteradament i que és una de les principals recomanacions incloses en l'informe sobre el preu dels transports públics, presentat el passat juliol i que avui s'ha debatut en comissió parlamentària.

Rafael Ribó s'ha mostrat prudent davant l'anunci i ha insistit que calen altres mesures immediates, com ara fer efectiva sense més endarreriments l'homogeneïtzació de les tarifes socials entre els diferents operadors del transport públic del sistema integrat metropolità.

De cara a les persones que pateixen directament les pitjors conseqüències de la crisi, el Síndic proposa que s'ampliïn els supòsits existents d'ajuts al transport públic (T-trimestre atur) per a les persones perceptores d'una prestació contributiva per desocupació que estigui per sota del salari mínim interprofessional. El Síndic recomana que es facin les modificacions pressupostàries necessàries i recorda que la reducció de l'atur ha de ser una prioritat dels poders públics.

Finalment, ha insistit que cal millorar els serveis d'atenció i reclamació en totes les empreses de transport. 

Tornar