Notícies

Eth Proòm dera Val considère grèu e inacceptable qu'era Administracion non garantisque repetidaments drets reconeishudi

12/02/2015

(c) Síndic
Informe tath Parlament 2014

Er an 2014 a tramitat mès de 27.211 actuacions, qu'an afectat a 53.095 persones. Apròp d’un 40% correspon a politiques sociaus

Ei inacceptabla era restriccion en es drets des persones dependentes, especiauments era suspension des prestacions economiques vinculades ath servici de residéncia

Ei urgenta ua naua regulacion dera renda minima qu'arrespone as besonhs sociaus

Cau un cambi radicau en es procediments e era gestion des listes de demora

Ei incomprensibla era manca de definicion dera paubresa energetica per part dera Generalitat

Sollicite ara Generalitat que revòque totes es sancions de #Novullpagar entà non cométer un grèuge comparatiu

Alèrte qu'es regulacions anonciades en matèria de seguretat ciutadana pòden representar ua disminucion des libertats publiques e des drets individuaus

Eth pròom, Rafael Ribó, a presentat er Informe tath Parlament corresponent ar an 2014.

Es quèishes recebudi reflectissen er impacte dera crisi economica e sociau e, particularaments, er afebliment continuat qu'an experimentat es drets sociaus dempús der an 2009. Eth Proòm alèrte qu'era Administracion non pòt justificar es restriccions de drets per motius pressupostaris, que uegen de contingut es drets reconeishudi legauments. Arrebrembe eth déuer des administracions d’abilitar es recorsi de besonh pr'amor qu'es persones agen garantidi aguesti drets e destaque qu'er incompliment repetit d’aguest déuer ei un hèt molt grèu.

Cau destacar qu'apròp d’un 40% de totes es queishes e actua­cions d’ofici tramitades corresponen a tematiques prò­pries des politiques sociaus. Laguens der encastre sociau, es queishes mès nombroses pendent eth 2014 an estat es de servicis sociaus, seguides des d'enfància e adolescéncia e es d'educacion.

Eth numerò de queishes naues a creishut en un 7,4% en relacion damb er an anterior e un 60% en relacion damb eth 2010 (inici der actuau mandat).

S’an amiat a terme 27.211 actuacions entre queishes, consultes e actuacions d’ofici, qu'an afectat a 53.095 persones.

En un 97% des casi en que eth Proòm a barrat damb ua o diuèrses recomanaci­ons, aguestes an estat acceptades pera administracion o enterpresa supervisada.

Suspension des prestacions deth servici de residéncia dera Lei de dependéncia

Es modificacions introduïdes dempús der an 2010 ena configuracion e eth foncionament deth Sistèma d’Atencion ara Autonomia e ara Dependéncia an supausat ua reduccion dera proteccion deth Sistèma e un arrepè en es drets des persones. 

Moltes persones dependentes ven que, maugrat qu'es sòns besonhs s’incrementen, non pòden accedir as recorsi previsti ena Lei. Er exemple mès clar e preocupant ei era suspension des prestacions economiques vinculades ath servici de residéncia. Eth reconeishement deth dret subjectiu previst ena Lei ei vinculat ath déuer des administracions d’abilitar es recorsi de besonh pr'amor qu'es persones dispausen deth servici adequat a sòns besonhs, preferentaments, damb servicis publics o concertadi e, subsidiàriaments, damb era prestacion economica vinculada ath servici.

Cau dedicar toti es esfòrci que siguen de besonh entà hèr efectius aguesti drets, maugrat èster conscienti dera manca de compliment per part deth Govèrn espanhòu deth finançament comprometudi.

 

Cau actualizar era regulacion dera RMI

Eth sistèma que se derive des previsions normatives actuaus sus era renda minima resulte complèxe e pòc transparent, e genère incertitud sus era possibilitat d’accedir efectivaments ara prestacion. Es problèmes derivadi der increment des situacions de besonh s’agrèugen pera insuficiéncia de recorsi entà atier es besonhs basics. Per aquerò, cau regular damb urgéncia ua concepcion dera renda minima ajustada ara naua realitat sociau.

Sus er impagament des endarrieratges, son nombrosi es casi de persones perceptores dera prestacion qu'encara son pendentes de cobrar mensualitats des ans 2011, 2012 o 2013. Maugrat qu'a fins der an 2014 s’a hèt eth pagament d’endarrieratges corresponents a un numerò important d’expedients, era situacion non se pòt considerar resoluda, e res hè pensar que sense era adopcion de mesures addicionaus se pogue resòlver d’ací a pòc temps.

 

Mesures contra es listes de demora

En çò que hè a salut, es listes de demora an motivat qu'eth 2014 s’agen dubèrt quatre actuacions d’ofici. Eth Proòm considère que, a banda d’elaborar ua naua normativa sus procediments en lista de demora e gestionar-la, tanben ei imprescindible trabalhar tota ua sèria d'ahèrs relacionadi que incidissen directament en es listes de demora e que complementen çò que solament n’ei un aspecte (un temps de demora maxim). Cau era configuracion d’un nau modèl de lista de demora que incorpore es opinions des professionaus e des usatgèrs.

 

Creishen es actuacions en matèria de consum e servicis basics

Er increment des actuacions rea­lizades en airau de consum a estat significatiu. Eth numerò de queishes tramitades per possibles irregu­laritats e males practiques d’enterpreses de telefo­nia, electricitat, gas e aigua s’a multiplicat per 5 dempús der an 2010. Aguestes chifres consoliden era institucion deth Proòm coma protectritz des drets des ciutadans deuant eth consum des servicis basics.

Eth Proòm a metut er accent ena dificultat d'afrontar eth pagament des consums energetics basics a causa dera situacion de vulnerabilitat economica de fòrça larèrs. Cau incidir en reconeishement deth dret as subministraments basics a totes es persones que complisquen es requisits entà èster definides coma consumidores vulnerables segontes es paramètres que fixe era normativa des servicis.

Era manca d’aguesta definicion per part dera Generalitat ei incomprensibla, un an dempús d’auer-se aprovat eth decret regulador. Atau madeish, eth recors tath Tribunau Constitucionau contra aguest decret lei per part deth Govèrn centrau non pòt servir d’excusa entà deishar d’actuar e de cercar solucions. Eth Proòm considère qu'eth cost des subministraments des consumidors vulnerables a d'èster assumit tant peth sistèma impositiu com pes enterpreses prestadores e pes titulars damb consums excessius.

Dit aquerò, arraïtz des moltes consultes e queishes recebudes ath Proòm en matèria de consum, el Proòm considère que cau garantir normativaments eth dret as subministraments basics, independentament que siguen prestadi per organismes publics o privadi.

Era desinformacion ena contractacion, eth prètz o era facturacion des servicis de subministrament basics ei ua constanta en es queishes recebudes ath Proòm, pera quau causa recomane qu'era informacion sus es vies de reclamacion, es mieis de resolucion alternativa de conflictes e es ombudsmen existenti se destaquen en contractes, factures, pagines web e en es establiments o es oficines des enterpreses subministradores o es sòns agents.

 

#Novullpagar: un exemple de mala administracion

Eth Proòm a requerit ath Servici Catalan de Transit (SCT) era revocacion de totes es sancions impausades en relacion damb es peatges impagadi dera campanha #Novullpagar dempús que diuèrses senténcies judiciaus dèssen era arrason as demandes presentades pr'amor que con­sidèren que i a ua manca de tipicitat dera conducta sancionada.

Era Administracion a de garantir era igualtat de tracte entre toti es sancionadi, de manèra que non pòt discriminar as persones pes madeishi hèts.

Maugrat que s’an anullat totes es sancions prescrites e aquères mancades de pròva inculpatòria, era Generalitat non a revocat totes es sancions e ac a justificat en hèt que tanben i a senténcies judiciaus desestimatòries des demandes presentades. Era dualitat de decisions judiciaus permet ara Administracion dera Generalitat de Cata­lonha acuelhir-se ara mès favorabla as interessi des ciutadans.

Eth Proòm considère que s'era Generalitat no rectifique comet un grèuge comparatiu entre ciuta­dans qu'ei dificilament justificable e solament explicable per un acte de voluntat politica.

 

Legalitat e legitimitat des regulacions sus seguretat ciutadana

Er an 2014 a finalizat damb un seguit d’anóncies sus es naues regulacions en matèria de seguretat ciutadana. Se finauments se concrèten tau coma an estat anonciades pòden representar ua disminucion des libertats publiques e des drets individuaus.

Eth Proòm, d’acòrd damb es competéncies atribuïdes per Estatut ena defensa des drets e libertats, seguís damb atencion eth desvolopament d’aguestes mesures damb er objectiu d’elevar informes tàs maxims organismes de garanties der Estat e deth Conselh d’Euròpa en matèria de drets humans, per s'aguestes naues mesures entren en collision damb es acòrds e es protocòls sus drets e libertats soscriti per Estat espanhòu.

 

Es naues atribucions deth Proòm

Eth 2014 tanben a representat era assumpcion de dues naues foncions atribuïdes per lei ath Proòm. D’una banda, era Lei 11/2014, de 10 d’octobre, entà garantir es drets de lesbianes, gais, bisexuaus, transgenres e intersexuaus e entà eradicar era omo­fòbia, era bifòbia e era transfòbia, atribuís ath Proòm es foncions relatives ara defensa de drets e libertats en matèria de non-discrimi­nacion des persones LGBTI que poguen auer estat maumetudi pera actuacion d’insti­tucions, tant publiques coma privades.

D’auta banda, era Lei 19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accés ara informacion publica e bon govèrn, atribuís ath Proòm era compe­téncia entà avalorar eth compliment d’aguesta lei.

 

Eth 67,4% de catalans coneish eth Proòm

Eth grad de coneishement deth Proòm dera Val a creishut dempús deth hereuèr deth 2011 enquiath hereuèr deth 2015 en quasi 9 punts e s’a situat en un 67,4%. Era avaloracion dera sua utilitat obten un 6,6 de mejana en escalèr deth 0 ath 10. Ua institucion, arrebrembe eth Proòm, que "preste un servici public e gratuït ath quau toti es que demoren en Catalonha an d'auer accés".

 

 

Tornar