Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic detecta irregularitats i indicis de maltractaments als detinguts del 4F

23/02/2015

Resolució del Síndic de Greuges sobre l’actuació d’ofici del 4F

Ha evidenciat que el llibre de registre i custòdia dels detinguts amb la informació de febrer del 2006 consta com a desaparegut

Segons els informes mèdics, com a mínim en un dels detinguts s’acrediten ferides i contusions mentre es trobava sota custòdia

En qualitat d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura denuncia que es van incomplir els protocols internacionals en matèria de prevenció de maltractaments

Cal establir un model policial a Catalunya centrat en els Mossos d’Esquadra i amb col·laboració de la policia local

Traslladarà a l’INSS les evidències d’error detectades en el diagnòstic de la invalidesa dels dos agents implicats

 

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha detectat indicis que les administracions implicades en els fets  ocorreguts el 4 de febrer de 2006 (4F), en què un guàrdia urbà va ser greument ferit, van actuar amb negligència i manca de transparència.

Així ho ha constatat el mateix síndic en la presentació dels resultats de la investigació oberta per aquest cas arran de l’emissió del documental Ciutat Morta, el passat 17 de febrer.  Segons Rafael Ribó "hi ha la certesa que ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos d’Esquadra van obrir cap investigació interna per aclarir la consistència de les denúncies de maltractaments que diversos dels detinguts van denunciar davant la jutgessa". Els responsables polítics d’aquell moment al capdavant dels organismes policials  tampoc van donar les ordres oportunes per procedir a una investigació interna, sens perjudici de les actuacions judicials que es poguessin estar portant a terme.

A més d’inconsistències en el relat de la Guàrdia Urbana inclòs en l’atestat, el Síndic ha evidenciat que el llibre de registre i custòdia dels detinguts amb la informació de febrer del 2006 consta com a desaparegut. Aquest és un fet greu que posa de manifest que les autoritats policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona d’aquell període no van garantir degudament l’obligació de custòdia de documents i arxius oficials.

També ha trobat indicis que acrediten que com a mínim un dels detinguts tenia ferides i contusions produïdes mentre estava sota custòdia de la Guàrdia Urbana de Barcelona i que va requerir punts de sutura.

  • A les 08.27, 08.28 i 8.30 hores, tres detinguts van ser reconeguts pel Servei d’Urgències de l’Hospital del Mar. Els informes mèdics, que incomprensiblement no s’inclouen en l’atestat policial, constaten que els detinguts presenten policontusions amb proposta de derivació a un altre hospital per valoració definitiva, atès que per problemes tècnics no els poden fer RX.    
  • A 11.10, 11.11 i 11.12 hores tornaven a ser reconeguts a l’Hospital de l’Esperança. En aquesta ocasió, el detingut Rodrigo Lanza presentava una ferida al cap que requeria diversos punts de sutura amb grapa i contusions diverses, i Juan Daniel Pintos presentava diverses fractures i contusions, i li van haver d’enguixar el braç

El Síndic, en qualitat d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT), denuncia que es van incomplir els protocols internacionals en matèria de prevenció de maltractaments i  recomana a l’Ajuntament de Barcelona que redissenyi la Unitat Interna d’Investigació del cos amb l’objectiu d’establir nous procediments i estructures que els homologuin a estàndards internacionals. Suggereix que s’apliquin els estàndards internacionals reconeguts per a l’examen, la investigació i l’elaboració d’informes d’al·legacions de tortura i maltractaments, com els que recull el denominat Protocol d’Istanbul. Així mateix, proposa l’establiment d’un acord específic per tal que aquestes investigacions les dugui a terme el mateix  Síndic, sens perjudici de qualsevol actuació judicial, però tampoc sense cap limitació per l’existència d’aquesta.

També recomana al consistori que doni compliment de manera immediata a les recomanacions del Síndic de Greuges en tant que ACPT pel que fa a l’adequació immediata o clausura d’aquelles dependències policials de la Guàrdia Urbana habilitades per a custòdia de detinguts i que no compleixen els requisits per garantir ni la seguretat dels detinguts ni la dels mateixos agents.

El Síndic insisteix que cal actualitzar els protocols d’actuació dels diversos cossos policials i també de coordinació entre ells per garantir la màxima eficàcia sense excedir-se en l’ús de la força , preservar totes les garanties de seguretat per als agents i oferir també l’estricta observació dels drets que assisteixen tots els ciutadans.

Amb l’objectiu d’incrementar les garanties durant el procés de custòdia dels detinguts en les policies locals, cal recordar que l’ACPT, en el seu darrer informe, recomana que és convenient procedir a una clarificació normativa que resolgui les incoherències i les insuficiències del marc legal autonòmic, amb un catàleg de les funcions de policia judicial que corresponen al Cos de Mossos d’Esquadra, que exerceix la funció de policia ordinària i integral, i de les funcions pròpies i complementàries que poden desenvolupar les policies locals.

Pel que fa a la consistència dels procediments que han culminat amb la invalidesa de dos dels agents implicats, el Síndic posarà en mans de l’INSS les conclusions de la investigació realitzada i també la documentació obtinguda en el decurs d’aquesta actuació. L’anàlisi d’aquests indicis i la constatació d’aquestes evidències apunten a la hipòtesi de l’existència d’un error de diagnòstic.

Resolució 4f adreçada a l'Ajuntament de Barcelona 

Tornar