Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic exigeix protocols d’investigació policial interna independent davant d’indicis de maltractaments a detinguts

16/03/2015

Comissió del Síndic de Greuges sobre el 4F, la sentència del TC i l’Informe de subministraments bàsics

Afirma que la desaparició del llibre de detinguts és un fet greu pel qual s’han d’exigir responsabilitats i no es pot minimitzar

Com preveu la sentència del TC, enviarà una proposta de conveni al Defensor del Poble per potenciar la coordinació entre les institucions  

Insta el Parlament a obrir el debat del reconeixement del dret d’accés a serveis essencials com ara l’aigua, l’electricitat i el gas

El síndic de greuges de Catalunya ha proposat en comissió parlamentària l’establiment d’un acord específic perquè les investigacions internes davant d’acusacions o indicis de maltractaments als cossos policials catalans les dugui a terme un organisme neutral i extern, sens perjudici de qualsevol actuació judicial.

D’aquesta manera es podrien evitar situacions com l’esdevinguda arran del cas 4F, en què ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos d’Esquadra van obrir cap investigació interna per aclarir la consistència de les denúncies de maltractaments que diversos dels detinguts havien presentat davant la jutgessa.

Rafael Ribó ha recomanat específicament a l’Ajuntament de Barcelona i al Departament d’Interior que redissenyin les unitats internes d’investigació i que hi incorporin una figura externa, amb l’objectiu d’establir nous procediments i estructures que els homologuin a estàndards internacionals; uns estàndards reconeguts per a l’examen, la investigació i l’elaboració d’informes d’al·legacions de tortura i maltractaments com els que recull el denominat Protocol d’Istanbul.

Pel que fa al llibre de registre i custòdia dels detinguts amb la informació de febrer del 2006, que el Síndic va denunciar que constava com a desaparegut, a hores d’ara afirma que no té constància que s’hagi reconstruït a partir dels arxius informàtics.

Aquest és un fet greu que posa de manifest que les autoritats policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona d’aquell període no van garantir degudament l’obligació de custòdia de documents i arxius oficials.

Conveni amb el Defensor del Poble

Pel que fa a la recent sentència del Tribunal Constitucional (TC), que anul·la les competències del Síndic com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT), el síndic ha informat els diputats que trametrà a la defensora del poble, Soledad Becerril, una proposta de conveni de col·laboració entre ambdues institucions. L’acord té com a objectiu evitar duplicitats i establir un mecanisme de coordinació, d’acord amb el que preveu la sentència, la mateixa Llei del Síndic i l’Estatut d’autonomia.

Rafael Ribó, que ha reiterat davant dels parlamentaris que seguirà treballant en la prevenció de la tortura i els maltractaments a Catalunya, ha demanat als diputats que impulsin davant de l’Estat la designació del Síndic com a  Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

Regulació del dret als subministraments

La Comissió del Síndic també ha debatut l’Informe sobre els subministraments bàsics, presentat el desembre de 2014. Sobre aquesta qüestió, Ribó ha instat els grups polítics a obrir el debat parlamentari perquè es reguli i es reconegui el dret a aquests subministraments (aigua, gas, electricitat).

També ha suggerit que es fixi un subministrament mínim garantit a un preu assequible per a tots els consumidors que en facin un ús raonable i que s’apliqui un sistema tarifari acumulatiu i que fomenti l’estalvi energètic.

Rafael Ribó també ha obert el debat a reforçar per llei el Síndic de Greuges de Catalunya com a supervisor dels subministraments bàsics. L’aprofundiment del contingut de l’article 78 de l’Estatut d’autonomia permetria oferir a totes les empreses dels sectors de l’electricitat, l’aigua i el gas un mecanisme efectiu de compliment de la Directiva de resolució alternativa de litigis i de supervisió del dret de les persones als subministraments bàsics. En l’Informe es posen com a exemple els ombudsmen de l’energia del Regne Unit i França.

Tornar