Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Davant del recurs del ministre Wert el Síndic exigeix bona administració i el correcte desenvolupament del procés de matrícula

07/05/2015

Analitza els motius politicoadministratius d’aquesta mesura


Ha demanat informació al Departament d’Ensenyament sobre les mesures previstes perquè el procés d’inscripció no es vegi alterat 

La Generalitat té la facultat d’aplicar la llei sobre les hores lectives en castellà de la manera que consideri més adequada

El Síndic de Greuges de Catalunya ha decidit actuar d’ofici davant les disfuncions organitzatives que pugui ocasionar el recurs interposat pel Govern de l’Estat contra el procés de preinscripció escolar a Catalunya. El motiu del recurs esmentat és la voluntat de prorrogar el període de matriculació per poder informar l’alumnat de manera individualitzada sobre l’opció de triar el castellà com a llengua vehicular. Aquesta imposició, segons el Síndic, podria resultar contrària a la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

D’acord amb TC, que ha avalat reiteradament el sistema d’immersió, tot i que la Llei de política lingüística determina el dret dels alumnes a rebre el primer ensenyament en la llengua habitual, aquesta norma no estableix quins són els mitjans per fer-ho efectiu. Per tant, la seva concreció forma part de la discrecionalitat reservada a l’Administració, sense que se li pugui imposar una forma determinada, sempre que es compleixi l’exigència i el dret quedi garantit.

També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recorda en una interlocutòria de l’any 2013 que el Tribunal Suprem ha manifestat en diverses sentències que és l’Administració educativa la que organitza i estableix la prestació del dret a l’educació. En aquest sentit, el Departament d’Educació des de l’any 2005 ha donat instruccions perquè els mestres del cicle s’organitzin per donar una atenció individualitzada als alumnes que sol·licitin ser escolaritzats en castellà. L’objectiu és fer compatible pertànyer al grup amb l’especificitat dels aprenentatges d’aquests alumnes.

En el marc d’aquesta investigació, el Síndic s’ha adreçat al Ministeri d’Educació per esbrinar les motivacions politicoadministratives que han dut a la presentació del recurs i alerta que allargar la matriculació pot distorsionar un procés que per si mateix ja resulta complex. En aquest sentit, segons el Síndic, la mesura que pretén el Govern espanyol és una mostra de mala pràctica administrativa.

Rafael Ribó també s’ha adreçat a la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per saber les mesures que es prendran per vetllar pel correcte desenvolupament del procés de matriculació escolar.

Tornar