Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic exigeix ple respecte a la intimitat i a la resta de drets dels infants de la família de Balaguer que va sol·licitar un increment de les classes de castellà

16/09/2015

Ha demanat a Ensenyament informació sobre les mesures adoptades per posar fi als presumptes assetjaments al·legats per la família

Reclama actuacions efectives per part de la comunitat educativa i dels poders públics

Recorda que la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix l'obligació de protegir l’infant contra totes les formes de violència física o mental

 

El Síndic ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que una família de Balaguer que havia sol·licitat un increment de classes de castellà al col·legi Gaspar de Portolà ha decidit canviar els seus fills de centre. Segons es desprèn d'aquests mitjans, el principal motiu expressat per la família per prendre aquesta decisió és no exposar els nens a la pressió social, preservar-ne la intimitat i innocència, i allunyar-los de tot tipus d'acusacions i persecucions.

D'altra banda, també denuncien haver rebut pressions i assetjament a través de les xarxes socials i que s’hagi filtrat la identitat dels infants.

El Síndic ha demanat al Departament d'Ensenyament informació sobre l'actuació de l'escola per preservar la intimitat dels infants, la informació facilitada als mitjans de comunicació, i les mesures adoptades per protegir la intimitat dels infants i per posar fi als presumptes assetjaments al·legats pels pares dels alumnes.

La reclamació de drets o la disconformitat amb una decisió judicial ha de ser compatible amb el ple i absolut respecte dels drets dels infants, tenint en compte la seva especial vulnerabilitat i garantint el dret de l’infant que s’actuï d’acord amb el seu interès superior. Cal recordar l'obligació de les administracions de protegir l’infant contra totes les formes de violència física o mental que estableix l'article 19 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i que recullen les lleis, i també l'obligació de tota la ciutadania en general de respectar els drets dels infants i d’implicar-se en la seva protecció.

Sens perjudici de les mesures que s'hagin pogut adoptar, el Síndic exigeix a tots els membres de la comunitat educativa i als responsables públics que adoptin les mesures necessàries per prevenir i posar fi a qualsevol forma d'assetjament, i també exigeix a la ciutadania en general que actuï amb ple respecte dels drets dels infants, subjectes de drets i objecte d'especial protecció.

Tornar