Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana a l'Administració agilitat per acreditar la manca d'antecedents penals i per articular sistemes interns de creuament de dades

20/01/2016

Cal promoure les bones pràctiques i evitar el requeriment de documentació que l’Administració ja té

A curt termini, suggereix que s’habilitin nous centres i que es proporcioni informació actualitzada a les persones que han de fer cua

Les sol·licituds cursades per les empreses que treballen amb infants s'haurien de resoldre en un màxim de tres dies

El Síndic de Greuges ha recomanat a l'Administració de la Generalitat que agiliti els tràmits corresponents amb el Govern estatal per habilitar la plataforma d'intermediació de dades del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques.  Això permetrà obtenir d'ofici els certificats d'antecedents penals que han d'acreditar les persones que treballen amb infants i adolescents, tal com estableix una nova normativa.

D'aquesta manera, d'acord amb el codi de bones pràctiques corporatives, s'evitarien tràmits innecessaris a la ciutadania i situacions de col·lapse com la que ha aparegut aquests dies als mitjans de comunicació.

El Síndic ha intervingut d'ofici després de rebre diverses queixes, i a partir de l'alerta mediàtica per les llargues cues que es formen davant la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a la ciutat de Barcelona, l'únic espai habilitat per sol·licitar aquest certificat. Rafael Ribó ha reclamat, a curt termini, que el Ministeri de Justícia habiliti nous centres a Catalunya per fer els tràmits presencials corresponents per a l'obtenció del certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Mentre durin les cues, el Síndic considera que cal que s'informi àmpliament les persones afectades sobre les diferents modalitats i terminis per sol·licitar i presentar el certificat a les administracions o empreses i organismes corresponents.

Finalment, ha demanat que les sol·licituds cursades per les empreses que treballen amb infants es resolguin en un termini màxim de tres dies, sigui quin sigui el sistema de presentació emprat.

Rafael Ribó, a banda d'adreçar-se al Departament de Governació i al Ministeri de Justícia, també ha fet arribar les seves conclusions al Defensor del Poble estatal i als seus homòlegs autonòmics.

Tornar