Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic reclama que el dret dels veïns al descans sigui l'eix conductor de les polítiques en l'àmbit de l'oci i turisme

09/06/2016

Informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana

El dret al medi ambient adequat implica el dret a viure sense sorolls

Cal que l’Administració sigui més activa i faci una tasca inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat

 

La policia local ha d'actuar amb contundència davant de situacions de molèsties per sorolls o incivisme

Amb motiu de la presentació de l'Informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana, el síndic, Rafael Ribó, ha alertat aquest dijous, 9 de juny, de les mancances de l'Administració per garantir  el dret dels veïns al descans i a viure sense sorolls excessius.  Segons el Síndic, aquest dret ha de ser l’eix conductor de les polítiques públiques i de les actuacions de les administracions en l’àmbit de l’oci i el turisme.

El Síndic destaca que el dret al medi ambient adequat implica el dret a viure sense sorolls. Per  donar compliment a aquest dret, considera que  l’Administració ha d'adoptar un paper més actiu i contundent. Cal que dugui a terme una actuació inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat i perquè no es cronifiquin les molèsties. També recomana que s’adoptin mesures que no impliquin únicament sancions.

Pel que fa a les zones d'oci nocturn, el Síndic ha constatat que la percepció generalitzada dels veïns afectats és que l’actuació de l’Administració no és prou contundent per posar fi a aquest tipus de conductes i que tant les persones que les provoquen com els titulars dels establiments queden impunes.

Garantir el dret al descans del veïns ha de tenir un caràcter de servei prioritari per a les policies locals. Cal una actuació decidida dels agents de l’autoritat davant les queixes veïnals que exposen situacions de molèsties per sorolls o incivisme. En aquests casos, els ajuntaments han de prendre mesures de control i prioritzar aquest tipus de problemàtica.

L'Informe aborda diverses tipologies de molèsties que deriven en queixa:

molèsties provinents d’espectacles públics i activitats recreatives, molèsties provinents de l’organització d’actes amb motiu de festes majors o activitats extraordinàries, molèsties provinents d’activitats de restauració i comercials, i molèsties derivades de les terrasses i dels habitatges d’ús turístic.

Els canvis normatius que recomana el Síndic fan referència a la necessitat de regular en les ordenances municipals els horaris de tancament de les terrasses, que considera que han de ser més estrictes que els dels locals tancats. També suggereix canvis en la legislació sobre habitatges turístics, de manera que es requereixi la llicència prèvia als habitatges d’ús turístic quan coexisteixin amb els d'ús habitual. A més, suggereix que les administracions valorin la possibilitat que la normativa estableixi l’obligatorietat que els habitatges d’ús turístic s’agrupin en blocs d’edificis dedicats únicament a aquest tipus d’activitat perquè no interfereixin en la vida dels veïns residents.

El Síndic també proposa un replantejament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ja que el règim de la comunicació prèvia no ha d’anar en detriment d’un control rigorós.

Adaptar el règim sancionador a les característiques de l'activitat i la grandària del local i reduir els horaris d'obertura dels locals per trobar l'equilibri entre l'oci i el descans són dues recomanacions en aquesta mateixa línia.

Així mateix, defensa que els esdeveniments extraordinaris es limitin als que diu el reglament  (12 anuals), tot i que en municipis grans caldria canviar la normativa per ampliar-ho. 

Finalment, recomana que l’administració corresponent creï taules de negociació entre les parts implicades per tractar els conflictes que sorgeixen en barris amb excés de locals d’oci nocturn o per algun local concret que generi molèsties de convivència greus i continuades.

 Aquest informe té com a referència un altre informe, també del Síndic, sobre contaminació acústica de l'any 2007. Durant aquests gairebé deu anys el Síndic ha constatat millores importants per part de les administracions a l'hora d'abordar la problemàtica de la contaminació acústica, moltes arran de les seves recomanacions. Tot i així, continua rebent queixes que evidencien mancances i males praxis que encara persisteixen per part dels ajuntaments i del Govern de la Generalitat. D'ençà del 2010 fins al 2015, el Síndic ha rebut 1.052 queixes sobre aquest àmbit, i 189, l’últim any.

 

Tornar