Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

L'oci nocturn, les festes majors i els habitatges turístics centren les queixes per sorolls adreçades al Síndic

23/09/2016

En un recent informe insta les administracions a fer del dret al descans l'eix conductor de les polítiques sobre oci  i turisme

Cal que l’Administració sigui més activa i faci una tasca inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat

La recollida de residus, les campanes i els animals domèstics també són motiu de queixa

D'ençà del 2010 fins al 2015, el Síndic ha rebut 1.052 queixes sobre aquest àmbit, i 189, l’últim any

El Síndic de Greuges de Catalunya ha destacat l'oci nocturn, les festes majors i els habitatges turístics com a temes recurrents de queixes sobre contaminació acústica. A partir de les investigacions al voltant d'aquestes queixes també ha constatat que hi ha una percepció generalitzada entre la ciutadania de manca de contundència i compromís de les autoritats per reduir aquestes molèsties .

Rafael Ribó, que aquests dies dies participa a Pamplona a les Jornades de Coordinació de Defensors Autonòmics, dedicades a la contaminació acústica en el marc de la pròpia llar, ha concretat algunes recomanacions destacades per garantir el compliment del dret al descans i a una vida sense sorolls.

En un recent informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana,  destaca que el dret al medi ambient adequat implica el dret a viure sense sorolls. Per  donar compliment a aquest dret, considera que l’Administració ha d'adoptar un paper més actiu i contundent, i que ha de fer del dret al descans l'eix conductor de les polítiques sobre oci i turisme. Cal que dugui a terme una actuació inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat i perquè no es cronifiquin les molèsties. També recomana que s’adoptin mesures que no impliquin únicament sancionar.

Arran de l'actuació sobre les zones d'oci de Barcelona al voltant del carrer Beethoven, al districte de Sarrià Sant Gervasi, i d'una sala de concerts al districte de Gràcia, també ha recomanat a les administracions que ofereixin serveis de mediació entre els clients, els titulars dels locals d’oci nocturn i el veïnat. A més, ha suggerit més presència policial a les zones conflictives i controls d’alcoholèmia i d’estupefaents als indrets on se n’ha constatat el consum.

Les quei­xes per molèsties de sorolls ocasionades per festes, revetlles o concerts organitzats pels ajuntaments o en sales i equipaments munici­pals que manquen de les condicions d’aïlla­ment adequades o no tenen en compte uns horaris raonables també són recurrents. En aquests casos, el Síndic recorda als ajuntaments que s’ha d’analitzar l’impacte acústic dels esdeveniments que es fan per garantir que els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme als equipaments públics no vulneren els drets de les persones que viuen a prop.

Essencialment les queixes rebudes sobre habitatges turístics van lligades a les conductes dels usuaris, que trenquen el clima de tranquil·litat i convivència. El Síndic suggereix canvis en la legislació, de manera que es requereixi la llicència prèvia als habitatges d’ús turístic quan coexisteixin amb els d'ús habitual. A més, suggereix que les administracions valorin la possibilitat que la normativa estableixi l’obligatorietat que els habitatges d’ús turístic s’agrupin en blocs d’edificis dedicats únicament a aquest tipus d’activitat perquè no interfereixin en la vida dels veïns residents.

Pel que fa a les queixes pel soroll de la recollida de residus, cal tenir en compte les molèsties en les operacions de descàrrega mecànica, ja sigui pels vehicles o per la recollida de vidre. Tot i que la recollida no sempre es pot fer en horari diürn, ja que acostuma a estar condicionada per la densitat de trànsit diürn i pels horaris de recepció de residus als abocadors, cal que la recollida selectiva de vidre no es faci en horari nocturn.

En els últims anys el Síndic ha recomanat als ajuntaments de catorze localitats catalanes que prenguin les mesures necessàries per garantir el dret al descans de la població i evitin les molèsties derivades del toc de les campanes. Rafael Ribó ha adreçat aquest suggeriment a cada consistori, amb les especificacions pròpies de cada cas, després d'haver investigat les queixes que li presenten els veïns afectats.

Tot i que el toc de les campanes de les esglésies és una pràctica tradicional pròpia, arrelada més enllà de l'àmbit religiós, el Síndic alerta que la Llei de protecció contra la contaminació acústica no la preveu com una excepció o com un fenomen no subjecte al compliment de la normativa.  

Els animals també són font de soroll i el Síndic recomana als ajuntaments que facin complir les ordenances.  Normalment, aquestes estableixen que els posseïdors d’ani­mals estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels veïns no sigui alterada pel seu comportament i que, en certes hores, es prohibeix deixar en patis, galeries o espais oberts animals domèstics que puguin destorbar el descans dels veïns amb sorolls o lladrucs.

Garantir el dret al descans del veïns ha de tenir un caràcter de servei prioritari per a les policies locals. Cal una actuació decidida dels agents de l’autoritat davant les queixes veïnals que exposen situacions de molèsties per sorolls o incivisme. En aquests casos, els ajuntaments han de prendre mesures de control i prioritzar aquest tipus de problemàtica.

D'ençà del 2010 fins al 2015, el Síndic ha rebut 1.052 queixes sobre aquest àmbit, i 189, l’últim any.

Tornar