Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic critica les deficiències en la funció inspectora d’Ensenyament en el cas Maristes

18/11/2016

Constata  que  ni el Departament d'Ensenyament ni el Consorci d'Educació de Barcelona han adoptat cap mesura concreta per esmenar l'actuació de l'Escola Maristes en els tres episodis d'abús sexuals denunciats

Denuncia que la Inspecció d’Ensenyament hagi validat la no-comunicació d’aquests fets per part del centre

La direcció de l'escola no va garantir la integritat dels alumnes i no va informar de l'existència de les denúncies la resta de la comunitat escolar ni les administracions

Reclama que tots els centres tinguin com a mínim una persona  per detectar i abordar abusos sexuals

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una segona resolució sobre el cas Maristes un cop analitzada tota la informació rebuda per part del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de la Ciutat de Barcelona, inclosos els informes emesos per la Inspecció educativa.

En aquesta segona resolució, recomana a l'Administració que estudiï si les mancances en l’actuació del centre constitueixen un incompliment de la normativa de concerts.

La resolució constata que en cap de les tres denúncies es van aplicar els protocols de maltractaments que havia signat el Departament d'Ensenyament, tant el del 2006 com el del 2012. El Departament d’Ensenyament no va incloure els protocols fins al curs 2011-2012 en el Document d'organització i funcionament dels centres docents per al curs 2011-2012. Tot i així, en els casos denunciats posteriorment a aquesta incorporació el centre tampoc no va aplicar els protocols, sense que la Inspecció educativa ho hagi qüestionat.

El Síndic també constata la manca d’informació per part de la direcció a la resta de famílies de l’escola dels fets ocorreguts, evidentment preservant la intimitat de les víctimes, la qual cosa va impedir determinar al seu dia si hi havia altres alumnes afectats pels abusos i l’actuació de reparació i tractament. Tampoc no es va informar el Consell Escolar, ni de les denúncies d’abusos, ni de la renúncia d’un docent ni de l’acomiadament d’un monitor ja l’any 2015.

En definitiva, ni el Departament d'Ensenyament ni el Consorci d'Educació de Barcelona han adoptat cap mesura concreta per esmenar l'actuació de l'Escola Maristes en els tres episodis d'abús sexuals denunciats, quan les nombroses denúncies posen de manifest que l'escola no va garantir la integritat dels alumnes i no va informar de l'existència de les denúncies la resta de la comunitat escolar i les administracions amb competències en matèria d'educació i protecció a la infància.

El sol fet que en un mateix centre educatiu hi coincideixi un nombre tan elevat de denúncies per abusos sexuals al llarg del temps hauria d'haver portat l'Administració educativa a dur a terme una anàlisi exhaustiva de l'actuació del centre i a la proposta de mesures per assegurar l'aplicació dels protocols de maltractaments.

El Síndic recomana que es faci difusió dels protocols de maltractaments i del seu contingut a tots els centres educatius, i que se n’asseguri el coneixement i el compliment obligatori per part dels centres.

També recomana que s’imparteixi formació en drets dels infants i indicadors de maltractaments i abús als docents i als infants i es garanteixi com a mínim l'existència d'una persona amb aquesta formació i amb coneixement d'aquests protocols a tots els centres educatius.

Pel que fa al cas concret, ha demanat que s’estudiï si la manca de comunicació dels fets (sense identificar els alumnes víctima) constitueix un incompliment de la normativa de concerts, en relació amb el deure d'informació al consell escolar respecte al funcionament del centre i respecte a la selecció i l’acomiadament de docents. I, en cas cas que es confirmi l'incompliment del concert, que s’imposi la sanció que escaigui.

Finalment, suggereix que s’esmeni la manca d'informació a les famílies del centre a través del Consorci mitjançant l'oferiment d'informació, suport i acompanyament específic.

Tornar