Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic i el Departament d’Ensenyament convoquen agents de la comunitat educativa i grups parlamentaris per combatre la segregació escolar en el proper procés d'admissió escolar

23/01/2017

Reunió amb els agents de la comunitat educativa per prevenir la segregació escolar

S’estudiaran mesures concretes per anul·lar els punts complementaris per malaltia digestiva crònica i incorporar-ne d'específics per als centres d'alta complexitat

S’elaboraran instruccions que reforçaran el paper de les comissions de garanties d'admissió per combatre la segregació

Es potenciaran els pactes locals i el paper dels municipis per elaborar zonificacions escolars i adscripcions més equilibrades

El Síndic de Greuges i el Departament d'Ensenyament han organitzat una reunió amb agents de la comunitat educativa i representants dels grups parlamentaris per analitzar una bona part de les recomanacions fetes pel Síndic en els dos informes sobre segregació escolar presentats el 2016.

El síndic, Rafael Ribó, acompanyat per l'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, i la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, han destacat la importància de la trobada per arribar a acords contra la segregació escolar, en tant que es tracta d'una problemàtica que comporta una vulneració greu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. La reunió ha tingut lloc aquest dilluns 23 de gener a la seu de la institució amb la presència d'unes trenta persones en representació dels agents que integren la comunitat educativa.

Algunes mesures concretes previstes mentre no entri en vigor la modificació del decret d'admissió d'alumnes són: anul·lar els punts complementaris per malaltia digestiva crònica i incorporar-ne d'específics per als centres d'alta complexitat.

Entre les propostes que s'implementaran també destaca potenciar les funcions de les comissions de garanties d’admissió. Ensenyament elaborarà i trametrà un document d’instruccions i orientacions a totes les comissions. Aquest document inclourà aspectes relacionats amb la utilització activa dels instruments per a la distribució equilibrada de l’alumnat.

En concret, s'abordarà la gestió dels possibles canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d’ofici, la limitació de les matrícules fora de termini en centres socialment desfavorits, el procediment de detecció d’alumnat NEE (necessitats educatives especials) i el procediment previ d’informació de places vacants als centres. Totes són recomanacions ja presentades pel Síndic al Parlament en els informes La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (Juliol 2016) i La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització (Novembre de 2016).

Pel que fa a l'àmbit local, Ensenyament recomanarà que els ajuntaments elevin als serveis territorials del Departament propostes de zonificació escolar i d’adscripcions que ajudin a una escolarització de l’alumnat més equilibrada. També potenciarà els pactes locals amb la participació dels centres escolars, les modificacions en l’oferta de places i grups per evitar situacions de sobreoferta, la gestió unificada de les sol·licituds fora de termini i l’ús efectiu de la reserva de places per a alumnat NEE.

En el marc de la trobada, Ensenyament també ha informat que es duran a terme actuacions d’acompanyament de les famílies cap a centres amb dèficit de demanda, es facilitaran les pautes i el suport als centres per millorar els sistemes d’informació a les famílies, s'activaran polítiques per combatre els prejudicis i es comprovaran possibles fraus amb la incoació de mesures disciplinàries o sancionadores.

Relacionat amb això últim, la consellera també ha fet saber que en en el procés d’admissió per al proper curs 2017-2018 es farà constar un seguit d’exigències detallades de transparència.

En concret, han assistit a la reunió les entitats següents: Agrupació Escolar Catalana, Associació Catalana de Municipis, Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament, Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Federació d'Ensenyament d'Unió Sindical Obrera de Catalunya, USTEC, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de l'Ensenyament Secundari (FAPAES), Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya.

 

 

 

 

 

Tornar