Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic evidencia que reiterades vulneracions de drets deriven d'errades i males pràctiques administratives

13/03/2017

Més d’un 33% de les queixes i actuacions d’ofici iniciades pel Síndic al llarg de 2016 es corresponen a temes propis de les polítiques socials

La gestió de la renda bàsica d'emancipació és un exemple clar de mala administració

La sostenibilitat territorial, els subministraments bàsics i les expressions democràtiques també han centrat el gruix de l'actuació del Síndic

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut aquest dilluns, 13 de març de 2017, en comissió parlamentària per presentar i debatre amb els diputats l'Informe anual 2016. El document recull les actuacions més destacades de l'any passat.

L'Informe posa en evidència com la manca de pressupost i de recursos no són arguments suficients per justificar reiterades vulneracions de drets. A partir de les queixes rebudes, el Síndic ha detectat errades i males pràctiques administratives fruit d'una manca de voluntat real per millorar el funcionament de l'Administració.

La renda bàsica d'emancipació (RBE) n'és un exemple clar. Segons el síndic, la gestió de l'ajut és l'antítesi de la bona administració i les persones afectades no han d'assumir les conseqüències derivades d'aquesta mala praxi administrativa. El Síndic considera inadmissible l'actuació de l'Administració a l'hora de revocar el dret a percebre l'RBE i de reclamar la devolució dels ajuts per haver superat el màxim d'ingressos estipulat. I més quan hi ha hagut casos de joves que van superar el topall d'ingressos de 22.000 euros pel fet d'haver estat perceptors de l'RBE.

També en aquesta línia, la manca de certes regulacions i normatives i l'excessiva exigència de tràmits impedeixen el ple exercici de drets en la majoria de matèries.

El Síndic ha recomanat, per exemple, que se simplifiquin els processos d'accés als ajuts per pobresa energètica, a la renda mínima d'inserció i als ajuts de la llei de dependència. Les dificultats i el desconeixement sobre procediment administratiu també afecten el compliment de drets en temes de participació ciutadana sobre projectes públics o a l'hora d'accedir a un habitatge social.

En aquest sentit, el Síndic considera que les recomanacions que inclou en les resolucions que emet són un instrument eficaç perquè l’Administració detecti aquestes errades i les corregeixi.  El fet que l'any 2016 el grau d'acceptació de les resolucions emeses hagi superat per primer cop el 99% és un indicatiu que s'estan fent avenços en aquest camp.

Més d’un 33% de les queixes i actuacions d’ofici iniciades pel Síndic al llarg de 2016 es corresponen a temes propis de les polítiques socials. És un percentatge superior al de l’any anterior i segueix la dinàmica dels darrers exercicis, en què els drets socials han estat els principals protagonistes de les actuacions del Síndic.

En aquest sentit, el Síndic ha detectat que, malgrat que en termes macroeconòmics sembla que Catalunya està sortint de la crisi econòmica dels darrers anys, moltes famílies continuen trobant-se en situacions vulnerables, fet que requereix el compromís per part de les autoritats de prioritzar les polítiques socials que afecten els serveis socials, la salut i l’educació públiques o l’accés a l’habitatge, entre d’altres.

La sostenibilitat territorial, els subministraments bàsics i les expressions democràtiques també han centrat el gruix de l'actuació del Síndic.

Accediu a la nota de premsa de presentació de l'Informe anual

Tornar