Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

Els ombudsman europeus exigeixen als governs que compleixin els acords internacionals de drets humans i suprimeixin els estats d’excepció

04/04/2017

Els membres de la secció europea de l’IOI, que presideix el síndic, Rafael Ribó, adopten la Declaració de Barcelona en el marc del seminari sobre drets humans

Defensen la necessitat de cooperar en xarxa per fer front als reptes comuns de defensa dels drets i les llibertats, particularment per protegir els drets de les persones migrants i refugiades

En el marc de lla cloenda, el president de la Generalitat ha avançat l'encàrrec q ue es farà al Síndic de Greuges de liderar un pla nacional de drets humans

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha clos aquest dimarts 4 d'abril el segon seminari internacional organitzat pel Síndic per abordar els reptes dels drets humans a Europa. La trobada, que ha reunit una quarantena d'ombudsman de tota Europa, ha culminat amb la ratificació de la Declaració de Barcelona. El document, aprovat pels membres de la secció europea de l’Institut Internacional de l’Ombudsman, presidit pel síndic, Rafael Ribó, denuncia les restriccions als drets humans i a les llibertats fonamentals que es produeixen en alguns països europeus basades en amenaces a la seguretat i l’ordre públic.

En aquesta declaració els ombudsman també es comprometen a promoure i defensar els drets humans i les llibertats fonamentals, tant econòmics i socials com civils i polítics. A més, exigeixen als estats de la Unió Europea que compleixin plenament els seus deures internacionals en matèria de drets humans i suprimeixin els estats d’excepció i les suspensions del Conveni europeu allà on aquestes limitacions no siguin absolutament imprescindibles.

També exigeixen als estats europeus que acullin les persones migrants i refugiades, en compliment de la proposta de la Comissió Europea de setembre de 2015, i que les tractin d’acord amb els estàndards i els tractats internacionals i europeus de drets humans, amb una atenció especial als drets i a l’interès superior dels infants.

En la segona jornada del seminari han participat com a ponents, entre d’altres, l’ombudsman de la UE, Emily O’Reilly, que ha destacat l’impacte dels ombudsman en la defensa de drets més enllà de la investigació de queixes particulars.

L’ombudsman de Turquia, Seref Malkoç, ha abordat el tema del terrorisme i ha posat de manifest que els ombudsman d’Europa no poden solucionar la crisi dels refugiats i de la migració en general sense el treball en xarxa amb ombudsman d’arreu del món, principalment dels països d’origen de les persones migrants.

La defensora del poble, Soledad Becerril, ha fet públic el clam a favor de la pau i ha posat sobre la taula la necessitat de finalitzar la guerra a Síria.

La Declaració dels defensors autonòmics de febrer de 2017, en què insten el Govern espanyol a ampliar l’acollida de refugiats, ha estat l’eix de la ponència de l’ararteko, Manuel Lezertua. Per la seva part, l’ombudsman grec, Andreas Potakkis, ha abordat la percepció de Grècia com un lloc de trànsit per als refugiats i l’impacte que té aquesta situació d’emergència en els seus drets.

El síndic, Rafael Ribó, ha defensat la necessitat de les institucions d’ombudsman de cooperar en xarxa, a escala europea i mundial, per fer front als reptes comuns de defensa dels drets i llibertats, particularment per protegir els drets de les persones migrants i refugiades als països d’origen, trànsit i destinació.

Aquest és un dels compromisos inclosos en la Declaració de Barcelona, que ha presentat l’adjunt general al Síndic, Jaume Saura.

El Síndic liderarà un pla nacional de drets humans a Catalunya

En el marc d'aquest seminari, el president de la Generalitat ha avançat l'encàrrec que es farà al Síndic de Greuges de liderar un pla nacional de drets humans, d'acord amb principis i requisits internacionals, de cara a una projecció arreu del que es fa a Catalunya sobre drets humans.

L'elecció del Síndic per encapçalar el projecte es deu al fet que la institució disposa de les competències i els mitjans suficients per dur a terme aquesta tasca, juntament amb l’experiència nacional i internacional. Amb aquest objectiu, el Síndic treballarà conjuntament amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), única entitat generalista en l’àmbit dels drets humans a Catalunya que gaudeix d'estatus d'observador a les Nacions Unides. També es vol obrir la participació d'institucions i entitats socials que treballen sobre la matèria.

El Síndic, un cop estigués constituït com l’Estructura Nacional de Drets Humans (ENDH), a més d'elaborar el pla esmentat, tindria les funcions de fer-ne el seguiment i opinar sobre les propostes de llei, emetre informes i col·laborar amb entitats del tercer sector, entre d'altres.

Accés a la Declaració de Barcelona

Tornar