Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic insta l'Ajuntament d'Arenys de Mar que retiri l'abocador il·legal de pneumàtics i regeneri l'espai degradat

11/04/2017

A l'Agència de Residus de Catalunya, com estableix la llei, li reclama que efectuï les actuacions pertinents d'assistència i de cooperació

Critica les administracions implicades per haver omès durant anys la seva responsabilitat davant els riscos per al medi ambient i la salut

Ha demanat informació a cada municipi sobre 19 abocadors denunciats, 11 dels quals n’han acreditat ja la retirada

El Síndic de Greuges ha instat l'Ajuntament d'Arenys de Mar que, sense més demora, exerceixi la competència que li atribueix la llei i netegi l'abocador incontrolat de pneumàtics ubicat en una parcel·la del seu terme municipal.

Paral·lelament, també en exercici de les obligacions legals atribuïdes a la Generalitat, el Síndic ha instat l'Agència de Residus de Catalunya que "efectuï les actuacions pertinents d'assistència i de cooperació per restituir el medi, regenerar l'espai degradat i garantir la salut i la seguretat públiques".

El Síndic ha subratllat la inactivitat de les administracions davant d'aquest abocador il·legal, del qual tenen constància des de l'any 2002. Així, en lloc d'adoptar mesures d'urgència davant una situació que comporta un gran risc, tant per al medi ambient com per a la salut de les persones, l'Ajuntament s'ha limitat a iniciar procediments administratius perquè els propietaris dels terrenys s'encarreguessin del desmantellament de l'abocador. En cap moment, però, el consistori ha assumit la responsabilitat legal i ha efectuat l'execució subsidiària de retirar els pneumàtics i netejar l'espai afectat.

Per part de l'Agència de Residus les actuacions que consten es limiten a una petició d'informació i a una resposta els anys 2013 i 2016.

A parer del Síndic, un cop constatada l'existència de l'abocador incontrolat, i els riscos que comporta, les administracions implicades haurien d'haver actuat de manera immediata i contundent. Tanmateix, no han exercit les seves competències amb el rigor i la responsabilitat que requereix la situació. Ni l'Ajuntament, en exercici de les competències que té atribuïdes, ni la Generalitat, activant els mecanismes d’assistència, d’intervenció i de control de què disposa.

Finalment, el Síndic també ha demanat informació d’ofici dels 19 suposats abocadors incontrolats de la demarcació de Barcelona als municipis corresponents per saber si s’havien adoptat mesures per retirar-los. De les respostes obtingudes fins a la data d’avui, se’n desprèn que 11 d'aquests n'han acreditat la retirada.

Tornar