Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

La Generalitat vol materialitzar la recomanació del Síndic de garantir l'accés a les llistes d'espera de les residències de gent gran finançades amb fons públics

23/06/2017

Des de l'any 2005, en el marc de diferents actuacions, el Síndic ha cridat l'atenció sobre les dificultats per accedir als serveis residencials per a gent gran i sobre les llargues llistes d’espera

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha acceptat el suggeriment del Síndic de garantir l'accés a la informació sobre les llistes d'espera de les residències per a gent gran. Concretament, la Direcció General de Protecció Social del Departament ha informat el Síndic que s'està treballant perquè des de la web del Departament es puguin conèixer els recursos diürns i residencials per a gent gran i la seva disponibilitat, i també la llista d'accés i els moviments que s'hi produeixen en els diferents territoris de Catalunya.

Pel que fa als criteris de priorització dels ingressos en serveis residencials, el Departament explica que en la seva pàgina web hi consta publicat el model d'informe que han de presentar els serveis socials bàsics per prioritzar les demandes d'ingrés residencial per a gent gran.

Des de l'any 2005, en el marc de diferents actuacions, el Síndic ha cridat l'atenció sobre les dificultats i les llargues llistes d’espera en l’accés a places de serveis residencials per a gent gran finançades amb fons públics.

Després d'investigar d'ofici la gestió de les llistes d'espera i del procés d’assignació de les places, l'any 2015 el Síndic va traslladar unes primeres consideracions al llavors Departament de Benestar Social i Família. En concret suggeria que s’establissin expressament els criteris objectius de priorització d'ingrés als recursos residencials per a gent gran i es dotessin les persones interessades d'un mecanisme d'accés a la informació i consulta sobre l'estat de les llistes d'espera. Aquest sistema hauria de permetre, en tot moment, consultar el nom del recurs o dels recursos en què estan inscrites les persones i el lloc que ocupen en cada moment en cadascuna de les llistes, tot respectant, en tot cas, la confidencialitat de les seves dades personals.

Més endavant, va suggerir que es permetés la consulta dels moviments d'aquestes llistes, i també les motivacions de les decisions en tots els casos en què s'apliquin criteris de priorització per accedir als serveis.

Actualment s'està analitzant quin seria l'impacte econòmic de la implementació d'aquest sistema d'informació.

 

Tornar