Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic reclama mesures urgents i efectives per evitar la venda irregular a la via pública

12/07/2018

4a reunió interadministrativa de seguiment sobre el comerç irregular a la via pública


Tot i les actuacions fetes per totes les administracions implicades en els darrers dos anys, el fenomen persisteix

Proposa elaborar un pla d'actuació social destinat a la integració de les persones que es dediquen al “top manta”

Insta les administracions a fer campanyes divulgatives sobre la irregularitat i les repercussions del “top manta” i a aplicar sancions als consumidors infractors

El Síndic de Greuges ha instat les administracions involucrades en la lluita contra la venda ambulant irregular a la via pública que actuïn de manera immediata. Ho ha fet en el marc d’una nova reunió interadministrativa que ha tingut lloc aquest dijous 12 de juliol a la seu de la institució i a la qual han estat convocats el conseller d'Interior, la consellera d'Empresa i Coneixement, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, la delegada del Govern, l'alcaldessa de Barcelona, i també altres alcaldes de municipis catalans afectats per aquest fenomen.

Aquesta és la quarta reunió interadministrativa impulsada pel Síndic des de juliol de 2016. Tot i les actuacions dutes a terme per totes les administracions implicades en aquests dos anys, el fenomen persisteix. Per això, el Síndic ha traslladat a tots els assistents la necessitat d’actuar decididament per garantir que el “top manta” no assoleixi la mateixa magnitud que anys anteriors en la temporada turística estival. 

Les recomanacions bàsiques que el Síndic va fer el febrer de 2016 en l'Informe sobre el comerç irregular a la via pública continuen plenament vigents. El síndic, ara, també ha reclamat als assistents a la reunió que adoptin cinc mesures factibles per abordar el problema en tota la seva complexitat.

1. Taula interadministrativa permanent

S'hauria de convertir aquesta reunió en una taula interadministrativa de caràcter permanent que es reuneixi cada tres mesos per analitzar els resultats dels objectius fixats i avaluar-los en funció de les noves situacions. La taula ha de permetre oferir una visió integral i una actuació coordinada de les diferents administracions implicades.

2. Pla d'actuació social

Elaborar un pla d'actuació social destinat a la integració de les persones que es dediquen al “top manta”. Aquest pla hauria d'incloure formació, ajuts vinculats a aquesta formació i mesures per facilitar la inserció laboral. En aquest aspecte, s'haurien de fer les gestions pertinents davant de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i del departament ministerial corresponent per arbitrar les mesures que facilitin la viabilitat d'aquest pla.

El pla hauria de ser coordinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3. Sancions en matèria de comerç i consum i campanyes informatives

S'ha de fer una àmplia campanya de divulgació sobre les repercussions del fenomen del “top manta” i implicar-hi les agències de viatges, els operadors turístics, els hotels, etc.

El Codi de consum de Catalunya (article 126-15) determina que “l’Administració de la Generalitat ha de dur a terme i fomentar campanyes informatives i activitats de difusió amb l’objectiu que les persones consumidores coneguin llurs drets. Aquestes campanyes i activitats s’han d’acomplir a través dels mitjans més adequats en cada cas”.

La Direcció General de Comerç ha d'exercir les seves competències sancionadores en matèria de comerç. Per la seva banda, l'Agència Catalana del Consum ha d'exercir les seves competències sancionadores en matèria de consum.

S'han de garantir els mitjans personals i materials adequats per a l'exercici d'aquestes competències. També s’ha de garantir que l’aplicació de sancions als consumidors infractors anirà precedida de campanyes informatives especialment adreçades als clients potencials.

4. Actuació coordinada de les administracions i assistència als municipis

Les administracions implicades han d'actuar d'acord amb els principis de cooperació, coordinació i interoperabilitat, i han d'assistir els municipis en l'exercici de les seves competències.

5. Actuacions en matèria policial i de seguretat ciutadana

S'ha de dissenyar, sota la coordinació del Departament d'Interior, un pla per reduir el fenomen del “top manta” aquest estiu. Igualment, cal dissenyar les operacions que permetin acabar amb els canals de distribució de productes que es venen al "top manta".

Tornar