Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic impulsa la represa del pacte contra la segregació escolar

25/07/2018

Reunió amb els agents de la comunitat educativa per ultimar el pacte contra la segregació escolar

Les mesures proposades són viables, molt concretes i se situen dins dels marges de l’ordenament jurídic actual

La reunió s’ha fet amb els agents de la comunitat educativa i els grups parlamentaris, amb la participació del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, que ha expressat públicament el seu compromís per abordar aquest repte pendent

Video roda de premsa

El Síndic de Greuges ha convocat a una reunió aquest dimecres 25 de juliol de 2018 els agents de la comunitat educativa i els representants dels grups parlamentaris per impulsar al més possible la configuració dels principis i les mesures per concretar la signatura del pacte contra la segregació escolar a Catalunya. La primera trobada va tenir lloc el gener de 2017 i la segona el juliol de 2017.

El síndic i l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència han volgut reprendre les actuacions per assolir del pacte al més aviat possible després d’aquests mesos d’aturada a causa de la situació política. Aquesta és la primera reunió en què participa el nou conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, que ha expressat públicament el seu compromís per abordar aquest repte pendent

La reunió tenia l’objectiu de fer un seguiment del document sorgit de la trobada anterior, que recull part de les recomanacions fetes pel Síndic en els dos informes sobre segregació escolar presentats el 2016: La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016) i La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització (novembre de 2016).

En concret, l’esborrany de document planteja la gestió dels possibles canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d’ofici, la limitació de les matrícules fora de termini en centres socialment desfavorits, el procediment de detecció d’alumnat NEE (necessitats educatives especials) i el procediment previ d’informació de places vacants als centres.

Es tracta de mesures molt concretes, clares i viables orientades a desenvolupar polítiques que específicament combatin la segregació escolar i que se situen dins dels marges que ens ofereix l'actual ordenament jurídic. El text proposat dedica una especial atenció als sectors socials més vulnerables.

En el document provisional de l’acord es preveu que tots els agents en facin difusió. També hi ha definida una metodologia per fer el seguiment del desplegament del pacte, amb reunions periòdiques en què les parts adherides hauran de retre comptes del compliment dels compromisos adquirits i dels progressos assolits. El Departament d'Ensenyament serà, si s’arriba al consens, qui centralitzarà la dinamització de les actuacions previstes en el pacte. Per la seva banda, el Síndic es compromet a elaborar un document biennal de balanç, que presentarà al Parlament.

En concret, a banda del Síndic, el Departament d’Ensenyament i representants dels grups parlamentaris, han assistit a la reunió les entitats següents: Agrupació Escolar Catalana, Associació Catalana de Municipis, Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament, Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Federació d'Ensenyament d'Unió Sindical Obrera de Catalunya, Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de l'Ensenyament Secundari, Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya.

Tornar