Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic reclama a totes les administracions implicades que garanteixin espais alternatius per a l'atenció d’adolescents migrants no acompanyats

20/09/2018

Reitera que aquesta situació genera un impacte negatiu que acaba repercutint sobre el conjunt del sistema de protecció

Davant l'arribada creixent d’adolescents migrants no acompanyats i la manca de recursos disponibles, el Síndic insisteix sobre la necessitat d'habilitar nous espais que actuïn com a centres d'emergència, amb la col·laboració imprescindible de totes les administracions implicades, tant dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya com també dels ajuntaments i de l'Administració de l'Estat. Aquestes administracions disposen d'espais que, de manera excepcional i temporal, poden cedir a la DGAIA per donar resposta a aquesta situació.

El Síndic reitera que, a més, aquest fenomen està generant un impacte negatiu sobre el conjunt del sistema de protecció. L'any 2016, el Síndic ja va alertar sobre la sobreocupació dels centres de primera acollida i d’acolliment existents. La manca de places suficients en aquests centres, tot i l'augment de recursos, ha comportat que es destinin places de CRAE o CREI, no pensades per a aquesta funció, per desenvolupar la primera acollida d’adolescents migrants no acompanyats.

Aquesta situació no només suposa alterar el funcionament normal d’aquests centres i perjudicar l’atenció que es presta als adolescents no acompanyats per part de serveis que desenvolupen funcions per a les quals no estan destinats, sinó que també afecta la qualitat de l’acció protectora que es dóna a la resta d’infants residents, tutelats per l’Administració.

El Síndic recorda, a més, que molts d'aquests nois estan pendents que se’n determini l’edat per part del Ministeri Fiscal, la qual cosa podria indicar que alguns d’ells són majors d’edat. Aquesta circumstància contradiu la necessitat de preservar de l’acolliment de persones adultes els centres residencials adreçats a infants. L’atenció immediata s’ha de prestar en altres recursos especialitzats d'emergència.

Amb relació a la comunicació enviada per la DGAIA als centres, el Síndic qüestiona la idoneïtat d’atendre durant hores els adolescents nouvinguts no acompanyats en comissaries dels Mossos d'Esquadra. Tot i així, alerta també sobre la inadequació que suposa per al sistema acompanyar aquests joves a centres de protecció que ja tenen cobertes les places o que, en moltes ocasions, presenten situacions de sobreocupació, sense una adequada derivació.

Tornar