Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic insta les administracions a garantir els ajuts contra la pobresa energètica previstos per llei

29/11/2018

Critica la manca de desplegament reglamentari de la Llei 24/2015 i la manca d'acords entre l'Administració i les companyies subministradores 

Alerta de les pràctiques irregulars i èticament inacceptables que exerceixen algunes companyies subministradores sobre persones vulnerables per mitjà d’agències de cobrament

Reclama a l’Agència Catalana de Consum que apliqui les sancions pertinents si les companyies infringeixen la normativa de consum

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució en què reclama a les administracions que garanteixin els ajuts a fons perdut i descomptes en el pagament dels subministraments bàsics a les persones en situació de risc d'exclusió residencial. Entre altres qüestions, s’exigeix que es desplegui reglamentàriament la normativa que disposa les mesures urgents per  afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Si bé la normativa no estableix una condonació total del deute amb relació a les persones en situació de risc d'exclusió residencial, sí que preveu l'obligació, tant amb relació a l'Administració com amb relació a les empreses subministradores, d'oferir ajuts a fons perdut o descomptes notables.

El Síndic critica la manca de desplegament reglamentari de la Llei 24/2015 i la manca d'assumpció d'acords entre l'Administració i les companyies subministradores, i palesa els desacords amb relació a quins han de ser aquests descomptes i sobre qui ha d'assumir-los. Aquesta circumstància està agreujant la situació en què es troben les persones en situació de pobresa energètica que van acumulant un deute en concepte de subministraments bàsics al qual no poden fer front.

A partir de l’anàlisi de diverses queixes rebudes, el Síndic també alerta de les pràctiques irregulars i èticament inacceptables que exerceixen algunes companyies subministradores sobre persones vulnerables. A més, insta l’Agència Catalana de Consum a investigar si infringeixen la normativa de consum i, si s’escau, a aplicar les sancions pertinents.

Més concretament, es tracta dels mètodes de gestió de cobrament de deutes que porten a terme empreses privades (agències de recobrament), per compte d'empreses subministradores, sense tenir en compte si es tracta de casos de persones vulnerables.

A parer del Síndic, les empreses subministradores no haurien de cedir a tercers ni el deute ni les gestions de reclamació del deute generat per l'impagament dels subministraments bàsics de les persones que han acreditat degudament que es troben en una situació de risc d'exclusió residencial.

Aquests casos, destaca la resolució del Síndic, “han de ser valorats per les mateixes empreses subministradores, atenent a la situació de vulnerabilitat en què es troben aquestes persones”. Lluny de l’assetjament del qual són objecte, haurien de rebre, tant per part de l'Administració com per part de les mateixes empreses subministradores, la informació i el suport necessaris per poder trobar la millor solució a la situació de pobresa energètica en què es troben.

Tornar