Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana que s'apliqui una bateria de mesures per reduir la contaminació a Barcelona

04/01/2019

El sistema dels distintius ambientals de la DGT, que classifica els vehicles com a ECO, C i B, presenta moltes escletxes, com el cas dels vehicles dièsel

Barcelona compleix just els límits legals europeus i incompleix molts dels límits de seguretat establerts per l’OMS

Mesures com ara millorar la xarxa de transport públic, unificar criteris en bonificacions i gratuïtat, aplicar restriccions temporals de circulació, fomentar l’ús del vehicle elèctric, tancar l’accés al centre de la ciutat o aplicar una taxa diària dins de la ciutat es troben entre les propostes del Síndic

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució amb una llista de recomanacions orientades a reduir la contaminació de l’aire de Barcelona i la seva conurbació. Entre aquestes recomanacions, destaca la de millorar la xarxa de transport públic per facilitar les connexions entre els municipis de la perifèria i el centre de la ciutat. En aquesta línia, també es proposa unificar criteris pel que fa a les bonificacions i la gratuïtat. D’aquesta manera s’incentivaria l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat.         

En el marc d’aquesta actuació, el Síndic també ha analitzat les mesures adoptades per les administracions per reduir els nivells de diòxid de nitrogen provinents del trànsit de vehicles. Més concretament, s’ha adreçat a l’Ajuntament de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, els quals l’han informat dels respectius plans d’actuació i de millora de la qualitat de l’aire.

Les restriccions temporals de circulació que s'han imposat als vehicles en funció de la seva antiguitat no són les úniques mesures que han adoptat les administracions. També se n'han adoptat d'altres com ara les zones de baixes emissions. A parer del Síndic, però, el sistema dels distintius ambientals de la DGT, que classifica els vehicles com a ECO, C i B, presenta serioses escletxes, com ara el cas dels vehicles dièsel.

La zona de baixes emissions de Barcelona se centra en el terme municipal de Barcelona, excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial. També engloba àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Amb l'adopció d'aquestes mesures, sobre les quals el Síndic ha rebut nombroses queixes, no s'aprecia una voluntat de perjudicar les persones que es poden veure afectades per les restriccions de circulació. No es pot obviar que els estudis que vinculen la contaminació de l'aire amb diferents malalties i amb un risc de mort prematura són estudis científics contrastats a tots els nivells.

En qualsevol cas, es tracta de mesures avalades per aquests estudis, que, si bé és cert que podrien anar acompanyades d'altres tipus d'intervencions en altres fonts que també perjudiquen la qualitat de l'aire, no deixen de ser unes mesures de xoc per mirar de rebaixar els límits de contaminació que avui dia hi ha a les nostres ciutats, especialment a Barcelona i a l'àrea metropolitana.

D'acord amb les anàlisis de qualitat de l’aire que es fan cada any, Barcelona compleix just els límits legals europeus i incompleix molts dels límits de seguretat establerts per l’OMS. Sobretot, incompleix els més importants, el de partícules i el d’òxids de nitrogen. Per complir la normativa europea, cal reduir la circulació del 30% dels vehicles, segons estableix el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018. Alguns estudis constaten que per protegir la salut, aquesta reducció hauria de ser del 50%.

El mes de març de 2017 es va fer una cimera per a la qualitat de l'aire en la qual la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i els representants locals dels 40 municipis de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric van acordar compromisos per reduir un 30% de les emissions vinculades al trànsit en un termini de quinze anys. L'objectiu de les parts és treballar conjuntament per assolir gradualment els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Altres recomanacions emeses pel Síndic són: fomentar l’ús del vehicle elèctric; tancar l’accés a les zones més contaminades; tancar l’accés al centre de la ciutat en dies alterns o amb caràcter permanent durant els dies laborables; aplicar una taxa diària per conduir dins de la ciutat (peatge que funciona en quinze ciutats de cinc països europeus, com ara Londres, Oslo, Palerm, Estocolm o Milà); potenciar els aparcaments d'enllaç (park & ride) tant a l'àrea metropolitana, la qual cosa implica que siguin propers a les estacions de tren o de ferrocarrils, com a les entrades de la ciutat, i incloure entre els vehicles que estan exempts temporalment de les restriccions de trànsit els que utilitzen els comerciants, sempre que siguin aptes d'acord amb la ITV.

El Síndic proposa finalment que s'estableixi una via de diàleg amb els col·lectius més afectats per les mesures de restricció de circulació de vehicles, com ara el de les persones que necessiten accedir al seu lloc de treball i no disposen d'una xarxa de transport públic que els ho permeti. A parer del Síndic, és tasca de tothom, ciutadania i administracions, implicar-se activament en la defensa d'una millor qualitat de vida per a tots, per poder viure en un entorn saludable i sense contaminació.

Tornar