Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic demana en comissió parlamentària que el desplegament de la Llei de transparència esdevingui una prioritat política

12/11/2019

Compareixença en comissió informes transparència i pluralisme educatiu

Quatre anys després de l'entrada en vigor de la Llei, un total de 787 ajuntaments presenten un incompliment greu (165) o ampli (622) en la publicació al web municipal dels continguts essencials de la norma

Recomana que les administracions creïn una unitat responsable de tramitar les sol·licituds d’accés a la informació

Pel que fa a l’Informe sobre el pluralisme a les aules el Síndic ha subratllat la inexistència d’ adoctrinament sistemàtic a Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya ha comparegut aquest dilluns, 11 de novembre de 2019, a la Comissió del Síndic del Parlament per presentar i debatre les principals conclusions recomanacions extretes de l’Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l’any 2018, que fa uns quants mesos es va lliurar al president de la cambra i a tots els grups parlamentaris.

En termes generals, el Síndic ha constatat que no s’observen canvis substancials en relació amb la situació descrita en l’informe anterior, en què el Síndic ja avançava la percepció d’alentiment o estancament en el desplegament de les obligacions de la Llei. A parer del Síndic, la Llei suposa un repte de grans proporcions, però també convé remarcar que és un pas necessari i imprescindible per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions i que, per tant, ha de ser una prioritat política per als responsables públics.

De l’anàlisi que es fa en l’informe sobre la publicitat activa, cal destacar-ne que compleixen de manera generalitzada les obligacions de publicitat la major part dels departaments de l'Administració de la Generalitat (84,6%), però només el 34,8% dels ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants. En els ajuntaments de menys 50.000 habitants el compliment generalitzat és molt limitat o pràcticament inexistent. Destaca també en negatiu que, quatre anys després de l'entrada en vigor de la Llei, un total 787 ajuntaments presentin un incompliment greu (165) o ampli (622) en la publicació dels continguts essencials de la Llei.

I quant al dret d’accés a la informació pública, a banda del seu desconeixement, persisteixen des de fa quatres anys mancances molt remarcables, com ara les xifres inacceptables de manca de resposta que evidencien el test de la ciutadana oculta (en gairebé el 35% de les sol·licituds no s'ha donat ni denegat l'accés a la informació). És important valorar les causes d’aquesta situació i adoptar mesures per revertir-la. En aquesta línia, es recomana a les administracions amb una estructura que raonablement ho permeti que creïn una unitat responsable de tramitar les sol·licituds.

Un altre element destacable és l’absència d’un reglament de desplegament de la Llei, malgrat que ara es comença a treballar un esborrany parcial.

Debat de l’informe El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no-adoctrinament

El Síndic de Greuges, en acabar la primera compareixença, també ha exposat i debatut l’informe El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no-adoctrinament, informe monogràfic presentat l’any 2018 en què desgrana la qüestió plantejada sobre un hipotètic adoctrinament en el si de l’escola catalana. El document aborda dos aspectes fonamentals: el tractament de la controvèrsia política per part dels centres educatius a partir de les queixes i incidències registrades pel Síndic i pel Ministeri d'Educació arran dels fets de l'1 d'octubre, i també una anàlisi exhaustiva del contingut dels llibres de text.

L’informe és concloent: més enllà de situacions puntuals que s’han de corregir en el tractament de la situació política per part dels centres escolars, i d'algun detall puntual dels llibres de text que pot induir a error, de l'anàlisi duta a terme en cap cas se'n desprèn un adoctrinament sistemàtic de l’alumnat a Catalunya.

El Síndic fa una crida als actors polítics i socials i als mitjans de comunicació a tractar aquest tema amb rigor i responsabilitat. També insta les administracions i les autoritats de la Generalitat de Catalunya i del Govern de l’Estat a preservar el clima de convivència i l’activitat educativa sense interferències ni instrumentalitzacions de caràcter partidista i mediàtic, de manera que es preservi el dret a l’educació de tot l’alumnat.

Pel que fa a l’abordatge de temes controvertits a les aules, el Síndic posa en valor la tasca desenvolupada pels professionals de l’educació, en un context social i polític d’enorme complexitat, per garantir la bona convivència als centres educatius amb ple respecte a la pluralitat.

Tornar