Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic demana que es faci efectiu l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació, que comportarà una millora en les seves condicions salarials, formatives i docents

22/11/2019

El col·lectiu de doctorands de les universitats públiques i dels centres de recerca a Catalunya reivindica que es reconeguin les tasques de recerca i s'estengui el seu contracte fins al moment en què finalitzen la tesi doctoral.

La reivindicació s'emmarca en un context de precarització laboral estructural en la recerca i l'activitat docent a la universitat que afecta també professorat associat.

El Síndic recomana que en el marc del Pacte Nacional per a la societat del coneixement s'impulsin les mesures necessàries per regularitzar i prestigiar la recerca i l'educació universitària de qualitat.

 

El Síndic recomana que de manera conjunta les universitats catalanes, els centres de recerca i el Departament d'Empresa i Coneixement puguin treballar les reivindicacions del col·lectiu de personal investigador predoctoral en formació, en aplicació del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF), perquè es puguin reconèixer les tasques de recerca que acompleixen un cop transcorregut el període de tres anys de contracte. Així mateix, que es garanteixi la limitació d'hores lectives que ha d’impartir el personal investigador en formació com a garantia de la qualitat docent i de recerca.

Pel que fa al professorat associat, es recomana que es faci una revisió exhaustiva dels incompliments en la contractació d'aquest personal i que s'apliquin les mesures per corregir la situació, tot mantenint els drets individuals de les persones afectades de consolidar el seu lloc de treball que hagin pogut ocupar de manera irregular, però sense afectar altres figures contractuals, previstes per internacionalitzar, prestigiar la universitat o per incentivar la recerca.

En aquest sentit, el Síndic ha suggerit que, en el marc del Programa per a l'impuls i l'elaboració del Pacte nacional per a la societat del coneixement o en un altre entorn, es duguin a terme les actuacions i les mesures necessàries per avaluar la situació de precarització del personal docent a les universitats catalanes i les mancances que generen les disfuncions actualment constatades a aquest efecte que es puguin fer propostes i es prenguin mesures pel que fa a aquesta qüestió amb la dotació pressupostària necessària.

El Síndic ha conclòs l'actuació d'ofici arran de la convocatòria de vaga iniciada al final del mes de maig  per part de tot el personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (extensiva també a totes les persones investigadores predoctorals del CSIC i de CERCA), motivada per la precarització laboral estructural de la majoria de contractes de PDI (personal docent i investigador), de la recerca i de l'activitat docent, i per exigir l'aplicació immediata de les mesures previstes pel Reial decret 103/2019, d'1 de març, mitjançant el qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF), tot demanant que no es faci en detriment d'altres sectors del PDI ni amb càrrec als grups de recerca. En paral·lel, es planteja un increment salarial per al professorat associat, una major obertura de professorat i que hi hagi un increment del pressupost públic de les universitats per fer front a aquestes mesures.

Malgrat el compliment en matèria de retribució, actualment continua estant pendent de reconeixement la pròrroga dels contractes del personal investigador en la major part de centres universitaris i de recerca fins el moment en què finalitzen la seva tesi doctoral.

La major part dels centres universitaris i de recerca argüeixen que no els és aplicable la pròrroga automàtica de quatre anys que preveuen el Reial decret 103/2019 i la Llei 14/2011, de la ciència, tecnologia i la innovació, perquè tant el Pla Bolonya com les convocatòries de l'AGAUR i dels mateixos centres preveuen una durada màxima de tres anys, per acomplir les tasques de docència i investigació pròpies del doctorand.

La Llei 14/2011 no preveu la limitació de tres anys, sinó que estableix la possibilitat de prorrogar la durada del contracte fins a quatre anys si no s'ha dipositat la tesi doctoral i si s'obté l'avaluació positiva de la comissió de seguiment.

Les reivindicacions dels doctorands s'han d'emmarcar en un context de precarització de la docència universitària, que afecta també especialment el col·lectiu de professorat associat, de denúncia per part de les universitats de problemes de finançament i de l'anunci del Govern de la reducció de l'import de les taxes universitàries. A més, cal tenir present que els salaris que es reconeixen a aquest col·lectiu s'assimilen al salari mínim interprofessional, molt inferior que en altres països europeus.

Tornar