Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic investiga l’actuació de l’Administració en la gestió de la pandèmia del coronavirus a les residències de persones grans

06/04/2020

La institució reclama que les dades siguin clares, actualitzades i transparents per poder analitzar i actuar de forma adequada davant la problemàtica
 
Cal una coordinació més forta entre els departaments de Treball, Benestar Social i Famílies i Salut
 
Cal dotar els centres de material d’autoprotecció per a totes les persones i equips dels centres residencials, i també garantir-ne la desinfecció quan calgui

El lideratge de l’Administració de la Generalitat hauria d’haver estat ferm i clar des de l’inici, i amb una transparència absoluta, per retre comptes davant la societat i les famílies afectades

El dia 25 de març de 2020 el Síndic de Greuges de Catalunya va iniciar d’ofici una investigació arran de la publicació de notícies en els mitjans de comunicació sobre casos de morts en centres residencials per a persones grans arreu de Catalunya a causa de la COVID-19, més coneguda com a coronavirus. A causa dels fets ocorreguts, i amb independència de la investigació que pugui fer el Ministeri Fiscal, el Síndic va considerar oportú iniciar una actuació d’ofici a fi d’estudiar si s’han seguit les mesures oportunes  per prevenir i controlar la transmissió del coronavirus, tant entre els residents com entre el personal, d’acord amb les instruccions sanitàries i la prevenció de riscos laborals. 

Durant aquest període, la institució ha rebut 35 sol·licituds d’intervenció del Síndic, 21 formulades en forma de queixes i 14, en forma de consulta. A través d’aquestes queixes i consultes, s’ha pogut detectar que hi ha hagut una manca de previsió i d’informació, i que s’han anat adoptant mesures organitzatives i de recursos humans i instruccions tant per a residències com per a centres de dia, però a partir de mitjan març. El principal motiu de les consultes i les queixes rebudes, a banda de la manca d’informació, és no saber en quina situació es troba el familiar o si la residència disposa de suficient personal i mesures de protecció, així com la sorpresa i preocupació de familiars de persones residents en centres residencials per a la gent gran davant la possibilitat que laboratoris privats facin el test als residents assumint-ne el cost els mateixos residents o les seves famílies. Diversos professionals també s’han adreçat a la institució per mostrar la preocupació per la situació en la qual es troben i els riscos laborals que han d’assumir. 

El Síndic té coneixement de les mesures i les recomanacions que s’han plantejat tant en l’àmbit internacional com nacional i autonòmic, i també les adreçades per l’OMS (Organització Mundial de Salut), la comissària europea de Drets Humans, Dunja Mijatović, o bé l’experta independent per al gaudi dels Drets Humans de les persones grans de les Nacions Unides, Rosa Korfeld-Matte, que, entre d’altres, ha publicat una declaració titulada “Inacceptable”, en la qual insta a una millor protecció de les persones grans davant els majors riscos de la pandèmia de la COVID-19.

Així mateix, ha rebut del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies l’informe de seguiment de risc sanitari a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 en persones grans que es troben en centres residencials, de 23 de març de 2020, adreçat a la Fiscalia. L’informe matisa que no disposa de confirmació per part del Departament de Salut que el nombre de morts que recull siguin, en la seva totalitat, directament causats per la COVID-19, ja que en molts casos solen confirmar-se a posteriori amb l’anàlisi forense. D’altra banda, el nombre de persones residents confirmades amb coronavirus que es reporten correspon a persones que han donat positiu en algun test (PCR), sense que tots disposin de la confirmació posterior de laboratori mèdic, comunicat per l’autoritat sanitària al centre.

El Síndic de Greuges de Catalunya és conscient de la gravetat de la situació i també de les dificultats que comporta. Cal elogiar la tasca dels professionals que han treballat diàriament per a l’atenció de les persones grans als centres residencials, sovint en situacions extremadament complicades, difícils i de gran estrès emocional i psicològic. El sector dels serveis socials, i en particular la xarxa d’atenció a la dependència-gent gran, pateix, de forma estructural, mancances i problemes que han convertit aquesta crisi en una complexitat afegida per a aquests recursos.

Dit això, la institució considera que, en general, el lideratge que hauria d’exercir l’Administració de la Generalitat hauria d’haver estat ferm i clar des d’un inici, amb una transparència absoluta per retre comptes davant la societat, i en concret també per a les famílies afectades, així com articular una coordinació més forta entre els departaments de Treball, Benestar Social i Famílies i Salut. Per tant, el Síndic vol adreçar les següents recomanacions a les autoritats responsables:

La manca d’informació al voltant de la gestió de la crisi de la COVID-19 en l’àmbit de les residències de la gent gran és una circumstància que no permet analitzar exactament la dimensió del problema. Per aquest motiu, el Síndic suggereix que les dades sobre l’impacte del coronavirus han de ser clares, actualitzades i transparents. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir els mecanismes necessaris per aconseguir i publicar la informació dels centres residencials, tant per fer-la pública com per prendre les mesures que es considerin necessàries per a la gestió de la crisi. La institució també ha requerit que es faci pública la informació sobre el nombre de centres intervinguts per la Generalitat de Catalunya per incapacitat del mateix centre, així com les garanties preses per poder donar continuïtat al servei.

A més, cal prendre les mesures necessàries per mantenir els familiars de les persones residents puntualment informats. El Síndic suggereix l’elaboració d’un protocol d'actuació  general clar en el qual es dispensi la informació als familiars. També considera imprescindible ser coneixedor del nombre de residents que han tornat als respectius domicilis, concretant si se’ls ha fet el PCR. 

Pel que fa als recursos sanitaris, la dotació d’aquests i del personal necessaris per fer l’atenció sense risc ha de ser preferent per a aquest col·lectiu especialment vulnerable, tant per als residents com per als professionals. El material d’autoprotecció ha de ser accessible per a les persones dels centres residencials. A més, cal vetllar per la necessària dotació dels equips dels diversos centres residencials. Pel que fa a la desinfecció de centres, cal establir directrius clares de la seva necessitat i oportunitat, i també la manera com s’ha de dur a terme, tot garantint la desinfecció dels centres que ho requereixin.

Respecte a l’atenció mèdica, s’ha d’establir el seguiment sanitari per part de l'atenció primària i la corresponent derivació a recursos hospitalaris en cas que es consideri necessari. Detallar de forma concisa com es farà l'acompanyament d'aquestes persones quan es troben en estat crític i també si no hi ha possibilitat de recuperació. El Síndic considera imprescindible vetllar expressament per les persones grans que tenen les seves capacitats cognitives afectades, com ara demència o Alzheimer, així com preveure protocols d'actuació diferenciats i específics en aquest tipus de casos.

Pel que fa a l’acompanyament de les famílies i el dol, cal articular mecanismes de comunicació per via telemàtica o telefònica dels familiars amb els residents per poder garantir el vincle familiar. Caldria preveure un protocol de comunicació i ajuda als familiars en cas de mort i un acompanyament. 

Finalment, el Síndic planteja que s’estudiï la possibilitat d’oferir un suport psicològic a les famílies que han d’acomiadar els seus familiars sense poder-los haver acompanyat en els darrers moments.

A més, el Síndic recomana al Departament que faci una recopilació de bones pràctiques als centres que hagin superat amb èxit la gestió de la crisi del coronavirus, per vetllar de cara al futur perquè aquestes bones pràctiques s’estenguin al màxim pel territori.

Tornar