Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic demana inversions per garantir la comunicació i la seguretat a les carreteres arran dels casos d'esllavissades i de despreniments

05/06/2020

La institució sol·licita que s’aprovi un pla especial de protecció de la xarxa viària per evitar aquestes incidències

Cal definir els punts o trams de les carreteres que requereixin una actuació prioritària i aprovar un calendari d’actuacions de prevenció i defensa

Les mesures s’han d'adoptar amb coordinació i col·laboració entre administracions, tot respectant les competències i informant sobre les incidències en el sistema de comunicació

El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat una resolució sobre l’anàlisi de l’actuació de les administracions públiques per garantir la seguretat de les persones usuàries de les carreteres arran dels casos d'esllavissades de terres i de despreniments de roques. La institució ha elaborat un seguit de suggeriments adreçats al Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Durant els primers mesos de l’any 2018 el Síndic va tenir coneixement de diverses esllavissades de terra i de despreniments de roques sobre carreteres amb importants afectacions i danys a persones i béns. Alguna d’aquestes esllavissades va tenir lloc a la carretera C-16 (a la Nou de Berguedà) i va provocar la mort d’una persona i tres ferits, i també a la carretera C-31 (al tram de les Costes del Garraf), que va quedar tallada al trànsit durant hores en caure a la calçada una pedra de grans dimensions, entre d’altres. En els darrers mesos també hi ha hagut altres casos en carreteres com la C-13 i l’N-II.

El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeix la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La institució només té constància de les incidències que s’han recollit en els mitjans de comunicació, ja que el Síndic no disposa d’un registre de les incidències (despreniments i/o esllavissades) que es produeixen a la xarxa viària de Catalunya, ja que aquesta és una funció que correspon a les administracions competents en la gestió de les infraestructures.

El mes de juny de 2018 l’Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya va fer pública una nota de premsa en la qual recordava que “els esllavissaments de terres i els despreniments de roques constitueixen un procés geològic natural […], on el risc zero no existeix”. Així mateix, va reclamar una millor planificació i coordinació en la construcció d’una bona base de dades per crear una eina de gestió de risc d’esllavissades i de despreniments. En conseqüència, el Síndic va iniciar una actuació d’ofici l’any 2018 i va sol·licitar informació sobre aquesta problemàtica al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Col·legi Oficial de Geòlegs. 

En els últims mesos la institució s’ha tornat a adreçar al Departament de Territori i Sostenibilitat i Col·legi Oficial de Geòlegs, a causa de diverses esllavissades i despreniments. El Col·legi Oficial de Geòlegs ha informat de les actuacions realitzades per l’Observatori del Georisc durant els anys 2018 i 2019, i dels treballs en curs. Així mateix, adverteix que l’anàlisi del risc d’aquesta problemàtica és parcial i incompleta i, per tant, millorable. 

Cal tenir en compte que l’Estatut d’autonomia de Catalunya dedica l’article 48 a la mobilitat i la seguretat viària i determina el següent: “Els poders públics han d’impulsar, d’una manera prioritària, les mesures destinades a l’increment de la seguretat viària i la disminució dels accidents de trànsit”. A més, hi ha normativa diversa que obliga les administracions a vetllar per la seguretat de les persones usuàries de les carreteres.

En aquest sentit, el Síndic adreça diversos suggeriments al Departament de Territori i Sostenibilitat, el principal dels quals se centra en l’aprovació d’un pla especial de protecció de la xarxa viària davant de les esllavissades i els despreniments. Com a complement d’aquest pla, és cabdal l’encàrrec a un òrgan específic la realització d’un inventari unificat de totes les esllavissades i punts amb inestabilitats del terreny, a fi d’elaborar una base de dades que identifiqui els punts o trams de la xarxa de carreteres que requereixen actuació prioritària i aprovar un calendari d’actuacions pressupostades de prevenció i defensa. I, així mateix, cal adoptar les mesures anteriors d’acord amb els principis de coordinació i col·laboració entre administracions, de respecte mutu en l'àmbit competencial i d'informació pel que fa a les incidències en el sistema de comunicacions. 

Tornar