Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Notícies

El Síndic recomana amb caràcter urgent mesures per pal·liar les deficiències en les instal·lacions i en la seguretat dels jutjats de Martorell i Sabadell

29/07/2020

Els jutjats de Martorell presenten mancances que posen en risc la salut de les persones, la seva vida i integritat, i cal verificar de manera urgent la solidesa estructural i la seguretat de l’edifici

Pel que fa al jutjat de Sabadell, és urgent procedir a les obres del canvi de la unitat refredadora i respectar el calendari establert per construir un nou edifici

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució sobre l’estat de les instal·lacions i les condicions i seguretat dels jutjats de Martorell i Sabadell. Després de rebre diverses informacions i de fer dues visites als jutjats respectius, s’han pogut observar les mancances i s’han elaborat un seguit de mesures urgents per a la millora de la prestació del servei en ambdues instal·lacions.

Jutjats de Martorell

La institució va iniciar una actuació d’ofici el passat mes de juny arran de les diverses informacions que va rebre sobre el mal estat en què es troba la seu judicial, tant pel que fa a les mancances estructurals dels edificis com pel que fa als recursos materials i personals en què es troben els jutjats de Martorell. El partit judicial de la ciutat abasta un total de nou municipis i té set jutjats de primera instància i instrucció. Aquests jutjats estan ubicats en una illa d’edificis, sense cap unificació o edifici d’ús exclusiu per a les tasques judicials, la qual cosa genera una situació de risc i inseguretat.

De la informació rebuda, se’n desprèn la manca de condicions, d’infraestructures, de ventilació i de manteniment, l’incompliment de les condicions en matèria de protecció d’incendis i dubtes sobre l’estabilitat dels edificis de la seu judicial.

Atesa aquesta informació, el dia 8 de juliol de 2020 representants d’aquesta institució van visitar els jutjats de Martorell, on van poder observar de primera mà les mancances en les instal·lacions, sales d’espera, accessos, cel·les, entre d’altres; problemes per les altes temperatures, sistema d’evacuació d’incendis i plagues d’insectes. 

D’acord amb les informacions de les quals disposa el Síndic i les visites realitzades a les diferents instàncies del jutjat de Martorell es considera que els edificis judicials no són adequats per prestar el servei, a causa de les mancances estructurals i de seguretat existents, que suposen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors i de les persones usuàries. A més, negligeixen en permetre l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, i també s’incompleix la normativa que exigeix la llei de violència contra les dones (la llei de violència contra les dones i l’Estatut de la víctima), així com els drets de les persones detingudes pel que fa a la inseguretat durant els trasllats, entre d’altres. En conseqüència, a part de posar en risc la salut, la vida i la integritat de les persones per la manca de protecció a les instal·lacions, tampoc no es garanteix l’accés a la justícia i s’incompleix la normativa de protecció de dades, fruit de com es fan els trasllats de la documentació.

Per tot això, el Síndic recomana que es verifiqui de manera urgent la solidesa estructural i la seguretat de l’edifici a fi de garantir la seguretat de totes les persones, treballadores i usuàries, i la necessitat d’adoptar les mesures adequades perquè es compleixi la normativa de prevenció d’incendis i de riscos laborals. A llarg termini, cal la reubicació dels jutjats de Martorell, la qual, segons el Departament, finalitzarà l’any 2023. En conseqüència, cal establir les mesures adequades perquè el calendari per a la nova reubicació dels jutjats es compleixi en el temps i, si escau, buscar una seu provisional segura i digna, de manera que la situació actual no es perllongui en el temps.

També considera que és necessari adaptar l’accés per a les persones amb mobilitat reduïda, adoptar mesures per donar compliment a la normativa de protecció de les dones contra la violència de gènere, adoptar mesures per donar compliment a l’Estatut de la víctima en el trasllat i custòdia de les persones detingudes, identificar i erradicar la plaga d’insectes, garantir la seguretat de les instal·lacions, vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i continuar amb la dotació de mesures de protecció per la COVID-19.

Jutjats de Sabadell

D’altra banda, el Síndic també va iniciar una actuació d’ofici sobre les instal·lacions i les condicions dels jutjats de Sabadell, atès que la institució havia tingut coneixement que s’estava tornant a produir una situació que dificultava l’activitat de la seu. Representants d’aquesta institució, acompanyats de representants del Departament de Justícia, de l’Ajuntament i de la síndica local, van fer una visita a l’edifici judicial el dia 15 de juny de 2020, en la qual van ser rebuts pels màxims responsables de la seu.

El Síndic es va adreçar al Departament de Justícia per sol·licitar-li informació sobre les mesures de prevenció de la COVID-19, les mesures per pal·liar els efectes de la temperatura dels jutjats i el calendari establert per construir el nou edifici judicial, que s’estableix amb l'horitzó de poder disposar d'un nou edifici al voltant de l'any 2026, entre altres mesures.

D’acord amb l’anterior i les informacions rebudes, el Síndic considera necessari que es continuïn implementant les mesures de protecció per la COVID-19, especialment les que estan pendents. També és urgent procedir a les obres del canvi de la unitat refredadora i de maquinària per mantenir una temperatura adequada dins les instal·lacions, i mentre no es produeixi aquest canvi cal continuar amb el seguiment constant del sistema de climatització per garantir-ne el correcte funcionament.

A més, s’ha de respectar el calendari establert per construir un nou edifici, i es considera que és urgent avançar la data de l’any 2026 i buscar solucions alternatives perquè es pugui disposar d’un nou edifici en un màxim de tres o quatre anys. Altres mesures són la instal·lació de cortines opaques per esmorteir els efectes de la radiació i millorar les instal·lacions per tenir més espai i menys concentració de gent a l’edifici.

Tornar